• Wijnand Kooijmans

'Centrumplan Putten niet splitsen'

PUTTEN Het huidige plan voor de herinrichting van het centrum van Putten moet integraal worden uitgevoerd. Een idee van het CDA het in twee delen te splitsen en het opknappen van het Kerkplein en Fontanusplein naar een later stadium te verplaatsen wordt niet gedeeld door de overige partijen.

Wijnand Kooijmans

Reinie van Schoor kwam met het idee voor de splitsing gezien de huidige perikelen om de begroting sluiting te krijgen. Maar ook het schrappen van voorzieningen binnen het sociaal domein noemt ze nogmaals ongewenst. Liever had ze gezien dat hiervoor de opbrengsten van de precariogelden waren ingezet dan voor het betalen van het centrumplan.

BOMEN Ook neemt ze stelling tegen het kappen van bomen. Ze vindt dat verplaatsing mogelijk moet zijn. Weghalen past niet bij Putten Bomendorp. Voor het Oranjeplein vindt ze de plaatsing van plantenbakken te vandalismegevoelig, liever ziet ze hier een plantsoen met bomen.

De komst van voldoende elektrische laadpalen wordt gedeeld door meerdere partijen. Volgens wethouder Roelof Koekkoek wordt hierin voorlopig in voldoende mate voorzien door de plannen deze palen te plaatsen op het parkeerterrein achter het gemeentehuis.

Ellis van Dam (Gemeentebelangen) ziet graag een lijstje met onderdelen die kunnen worden geschrapt indien het gevraagde krediet van ruim 3,7 miljoen euro niet toereikend is. Wethouder Koekkoek denkt dat dit echter moeilijk is te realiseren omdat er nauwelijks onderdelen in het plan zitten welke kunnen worden geschrapt.

Van Dam gaf aan tegen iedere verhoging te zijn van de onroerendzaakbelasting indien deze worden doorgevoerd om het plan betaalbaar te maken. Haar verzoek om ook cameratoezicht voor de veiligheid wordt niet gehonoreerd. Volgens wethouder Koekkoek is het cameratoezicht alleen om te bepalen of auto's straks rechtmatig het centrum inrijden.

LEEGSTAND Cees de Goffau (SGP) maakt zich zorgen als het gaat om de verkeers- en parkeerdruk en leegstand van winkels. Wat dit laatste betreft komt Arap-John Tigchelaar (Wij Putten) met het idee de leegstaande panden van Miller & Monroe en de ABN Amro te vervangen door horeca.

Wethouder Koekkoek vindt dat het nog wel meevalt met de leegstand en dat een zekere leegstand ook nodig is om doorstroming van winkels te bevorderen.

De nodige woorden zijn ook gewijd aan het leegstaande pand aan de Bakkerstraat. Door Tigchelaar omschreven als een puist in het aanzien van Putten. Hij wil snel maatregelen.

AKER Het plan van De Aker de vijf bomen voor het pand te kappen kan, zo zegt de wethouder, niet worden tegengehouden. De bomen zijn geen monumentale bomen.