• Piroschka van de Wouw

Coöperatie Chaletpark De Konijnenburg wil duidelijkheid van gemeente

PUTTEN Floor Drost, voorzitter van coöperatie chaletpark 'De Konijnenburg' in Putten wil 16 mei duidelijkheid van de gemeente Putten. Er ligt al sinds 14 september 2016 een plan het chaletpark de recreatieve functie terug te geven. Maar antwoord van het college van burgemeester en wethouders is er nog steeds niet.

Wijnand Kooijmans

,,Ik heb zwart op wit dat er tot een besluit is genomen over dit plan er niet handhavend wordt opgetreden door de gemeente. Maar dat is inmiddels wel gebeurd. Dat baart mij zorgen en is tegen de afspraken in." De kwestie kwam aan de orde tijdens de raadscommissie. Daarin werd aangegeven dat handhavend wordt opgetreden tegen arbeidsmigranten die op het park verblijven. Drost spreekt zelf liever van EU-werknemers. ,,Zonder hun aanwezigheid vindt niemand meer een stukje kip op z'n bord. Er vinden hier werknemers onderdak, maar in ons stappenplan geven wij aan in vijf jaar terug te willen naar een recreatiepark."

VOORSTEL Al ziet Drost ook wel iets in de ontwikkelingen zoals deze in Oldebroek plaatsvinden. Hier heeft de gemeente parkeigenaren een voorstel gedaan om hun kavels om te zetten in een woonkavel. Ze moeten hiervoor 25.000 euro bijbetalen en dat kwam in een toeristenpotje. Dat staat los van hoe je gaat handhaven."

Chaletpark De Konijnenburg is vrij uniek. Het ontstond zo'n 45 jaar geleden aan de Nieuwe Prinsenweg. De coöperatie De Konijnenburg verwierf in 2007 het economisch eigendom van het beheer. Daarmee werden de 45 leden van de coöperatie eigenaren van de kavels op het park. In 2014 werden ook de wegen en paden op het park aangekocht en kreeg de coöperatie het voorkeursrecht van koop wanneer een kavel wordt verkocht.

JAARREKENING Dat maakt dat ieder jaar de leden de jaarrekening vaststellen op de algemene ledenvergadering. Ook al wordt deze opgemaakt door een accountant. Er is, zo zegt Drost, sprake van een zeer gezonde financiële situatie. Het stappenplan heeft ook het akkoord van de leden. Een uitzondering geldt voor de mensen met een woonvergunning.

Het niet behandelen van het stappenplan door de gemeente maakt, zo vindt Drost, dat een beetje schimmig gebied is ontstaan. ,,Wij willen een oplossing. Maar van de belofte van de gemeente het plan in de lossen horen we niets meer. Wij geven constant aan wat we doen maar er komt maar geen antwoord van de gemeente.'' Een abrupte omzetting naar honderd procent recreatie kan, zo zegt Drost, desastreus uitpakken. Dat maakt dat is gekozen voor vijf jaar om de recreatieve status aan het park terug te geven. Waarbij wordt voorgesteld samen met de gemeente te kijken naar zaken als brandveiligheid en bouwconstructie.