• Pauw Media

Colle wil mantelzorgcompliment instellen

PUTTEN Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen jaarlijks een mantelzorgcompliment te geven. Mantelzorgers die meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden zorgen voor een naaste die inwoner van Putten is, komen in aanmerking voor het mantelzorgcompliment. Het compliment bestaat uit een tegoed ter waarde van 100 euro op de WCP-spaarkaart. Mantelzorgers die buiten Putten wonen, kunnen kiezen voor een VVV-bon ter waarde van 100 euro.

Als de gemeenteraad in december instemt met het voorstel, kan het mantelzorgcompliment over 2016 en 2015 worden verstrekt. Dit wordt uitgevoerd door de Stichting Welzijn Putten. Vanaf volgend jaar zal de verstrekking van het mantelzorgcompliment plaatsvinden tijdens de landelijke 'dag van de mantelzorg'. De Stichting Welzijn Putten zal deze dag organiseren.

In de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Putten staat dat het college moet zorgen voor de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van inwoners van Putten. In de gemeenteraad van juni 2016 heeft de gemeenteraad twee moties aangenomen. In de motie 'Mantelzorgers: Bedankt!' wordt het college opgeroepen om de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers te geven in de vorm van een financiële waardering. De motie 'Waardering mantelzorg 2015' verzoekt het college om te onderzoeken of de financiële waardering met terugwerkende kracht kan worden uitgereikt aan personen die in 2015 mantelzorg hebben verleend aan inwoners van Putten.

Dit voorstel is de uitwerking van de verordening en de twee moties. Naar verwachting worden jaarlijks ongeveer 550 mantelzorgcomplimenten uitgereikt.

(Archieffoto ter illustratie).