• De hoek van de Harderwijkerweg en de Lariksstraat waar mag worden gebouwd.

    Wijnand Kooijmans

College akkoord met bouw appartementen

PUTTEN Op de hoek van de Lariksstraat en de Harderwijkerstraat in Putten mogen elf appartementen worden gebouwd. Het college van burgemeester en wethouders is bereid de gemeenteraad te vragen mee te werken aan de hiervoor benodigde procedure.

Wijnand Kooijmans

Door Laseur Projectontwikkeling was aanvankelijk gevraagd hier zes appartementen te mogen bouwen. De afgelopen jaren bleek echter dat deze niet verkoopbaar waren. Laseur verwacht dat voor wat kleinere appartementen welke minder kosten wel een markt is. Voor zes appartementen is inmiddels ook een voorlopige koopovereenkomst getekend.

De verkoopprijs van drie appartementen ligt beneden de 350.000 euro. De overige acht appartementen gaan tussen dit bedrag en de 690.000 euro kosten. Het college wil meewerken aan de noodzakelijke procedure om de bouw mogelijk te maken.

RAAD Na toestemming van de raad wordt het plan zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden bezwaren indienen. Indien dit het geval is beoordeeld het college of verdere medewerking kan worden verleend. Zodra de vergunning definitief is verleend door het college is alsnog voor bezwaarden het mogelijk beroep en hoger beroep in te stellen.