• Kruising Hoornsdam met Waterweg wordt veiliger gemaakt.

    Wijnand Kooijmans

College delft onderspit: toch aanleg van deel fietspad

PUTTEN Er komt toch een vrij liggend fietspad aan de noordzijde van de Zuiderzeestraat tussen de Waterweg en de Vanenburgerallee. Dat is het resultaat van het overleg in de raadscommissie Ruimte.

Wijnand Kooijmans

 

Door de gemeenteraad werd vorig jaar juni het besluit genomen dat het vrij liggende fietspad er moest komen. Een amendement (wijzigingsvoorstel) kreeg alleen niet de steun van Wij Putten. Deze partij stemde daarna echter wel in met het gewijzigde voorstel en daarmee ook de aanleg van het fietspad.

 

VERBIJSTERING Verbijstering was er daarom bij veel raadsfracties dat het fietspad door het college van burgemeester en wethouders toch was geschrapt. De raad wordt gevraagd een krediet van 2,6 miljoen euro uit te trekken voor de reconstructie van de route tussen de Vanenburgerallee en de Hoornsdam. De aanleg van het fietspad wordt door het college niet nodig gevonden. Verkeerstellingen wijzen uit dat het stuk weg door maar zo'n veertig fietsers per dag wordt gebruikt. Aanleg van het fietspad kost 370.000 euro en is, gezien het gebruik door de fietsers eigenlijk overbodig in de ogen van het college.

 

STEUN Het voorstel van het college mocht uiteindelijk alleen rekenen op de voorlopige steun van de ChristenUnie. De overige partijen vinden het ongekend dat het college het lef heeft een raadsbesluit te negeren en vinden dat dit gewoon moet worden uitgevoerd. Ook omdat de verkeersveiligheid hier beter mee is gediend en dat dit het doel is van alle maatregelen die worden genomen.

In tweede instantie werd ook door Rien van den Hoek (Wij Putten) het standpunt ingenomen dat een raadsbesluit gewoon moet worden uitgevoerd. Woorden vielen van ,,onbehoorlijk bestuur'' en ,,u moet als college luisteren naar de raad en dat uitvoeren''. Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen): ,,U heeft geen keuze.''

 

WETHOUDER Reden voor wethouder Roelof Koekkoek uiteindelijk de commissie voor te stellen met een gewijzigd voorstel te komen in de raad waarin de aanleg van het fietspad toch is opgenomen. Hierdoor kan, zo meent hij, vertraging worden voorkomen. Hij is overigens van mening dat het fietsverkeer van en naar strand Nulde gebruik moet maken van de fietsstraat Steenenkamerseweg.

 

KLINKERS De reconstructie van het betreffende deel van de Zuiderzeestraatweg heeft tot doel de wegen verkeersveiliger te maken maar ook het doorgaande (sluip)verkeer te ontmoedigen. Waarbij wel rekening wordt gehouden met de belangen van het bestemmingsverkeer. De huidige klinkers worden vervangen door stiller asfalt. De weg verkeert momenteel in een dusdanig slechte staat dat Jan van den Brink (SGP) zich hiervoor als raadslid schaamt. Door het aanbrengen van plateaus wordt getracht de snelheid van het verkeer door de rechte stukken weg in te dammen.

Met name Aart Klompenhouwer (VVD) drong aan op spoed omdat er al jaren over de wegen in Stenenkamer wordt gesproken. Zijn vrees is dat uitvoering nog op zich laat wachten, vooral door de noodzaak van de aankoop van gronden.