• Lex van Lieshout ANP photo

College positief over bestemming perceel Driestweg

PUTTEN De eigenaar van het perceel Driestweg 10 in Putten wil zowel de bedrijfs- als recreatiebestemming van zijn terrein inleveren. Het gaat om een verzoek aan de gemeenteraad dat in eerste instantie een negatief advies oplevert van het college van burgemeester en wethouders. Dat ondanks dat het college positief staat tegenover het plan.

Wijnand Kooijmans

Verschil van inzicht betreft voornamelijk de oppervlakte van een bijgebouw. De aanvrager wil een bijgebouw van 220 vierkante meter bij de voormalige bedrijfswoning laten staan. Volgens de geldende richtlijnen mag dit niet meer zijn dan 150 vierkante meter.

GROOTTE BIJGEBOUW AANGEPAST De eigenaar is schriftelijk gevraagd zijn aanvraag hierop aan te passen voor het voorstel door het college aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Op het perceel zijn twee vakantiewoningen toegestaan en een bedrijfswoning. Ook mogen er stacaravans en chalets op worden neergezet. Het college zegt dat binnen een verblijfsrecreatiekern als Krachtighuizen bedrijvigheid niet wenselijk wordt gevonden. Beleid is dan ook dit te ontmoedigen en, indien mogelijk, te verplaatsen naar het bedrijventerrein Keizerswoert.

Binnen het recreatiecluster Krachtighuizen zijn drie bedrijfsbestemmingen aanwezig. Naast het perceel aan de Driestweg zijn dat de Huinerenkweg 20-22 en de bloemenhandel aan de Oude Prinsenweg. Het college zegt dat het saneren van de recreatiebestemming eigenlijk haaks staat op de gewenste recreatieve ontwikkeling van het gebied. Maar zwaar weegt mee dat het perceel al jaren lang leeg staat en niet meer wordt gebruikt. Indien overeenstemming kan worden bereikt over de grote van het bijgebouw is het college in principe bereid de raad voor te stellen de ruimtelijke procedure op te starten.