College wil geen parkeerverbod langs deel Hoorneweg

PUTTEN Door het Puttense college van burgemeester en wethouders wordt afgezien van het instellen van een parkeerverbod langs een deel van de Hoorneweg. Wel wordt de binnenbocht met een meter verbreed. Om een parkeerverbod was gevraagd door de eigenaar van een agrarisch bedrijf met fokzeugen en akkerbouw. De commissie bezwaarschriften uit wel flinke kritiek op het college van burgemeester en wethouders omdat door hen niet zorgvuldig is gehandeld.

Wijnand Kooijmans

De agrariër maakt veelvuldig gebruik van de Hoorneweg. Hierbij ondervindt hij hinder van geparkeerd staande voertuigen welke de doorgang belemmeren voor vrachtverkeer en landbouwverkeer. Door het college werd besloten geen parkeerverbod in te stellen maar eerst een onderzoek te starten naar het parkeren. Ook zegde het college toe verkeerstellingen te houden in de bocht van de Hoorneweg. Daar richt zich de kritiek op van de commissie bezwaarschriften. Geconstateerd wordt dat namens het college weliswaar enkele verkeersmetingen zijn uitgevoerd maar dat volstrekt onduidelijk is welke conclusies daaraan door hen zijn verbonden. Pas tijdens de zitting van de commissie werd namens het college aangegeven dat ook het

parkeergedrag is onderzocht. Maar ook hier vindt de commissie het onduidelijk welke conclusies het college hieraan heeft verbonden. De kritiek brengt het college echter niet op andere gedachten.