• De huidige rotonde op de kruising van de Garderenseweg, Calcariaweg en de Bosrand.

    Google Maps

College wil Parkrotonde op kruising Garderenseweg

PUTTEN De huidige rotonde op de kruising van de Garderenseweg, Calcariaweg en de Bosrand wordt vervangen door een zogenoemde Parkrotonde. Dat is althans het voorstel van het Puttense college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

Om de plannen verder uit te werken is wel een extra krediet van zeventigduizend euro nodig. Het oorspronkelijke bedrag van zestigduizend euro is ver overschreden. De keuze voor de Parkrotonde maakt wel dat het college geen overeenstemming heeft bereikt met het overlegplatform waarin vertegenwoordigers van bewoners en belangengroepen zaten. Door de buurtbewonersgroep Calcariaweg werd een kleinere rotonde gewenst. Hiervoor hebben ze een eigen variant laten tekenen. Het overleg heeft meer tijd gekost dan verwacht en daarnaast heeft het uitwerken van onderzoek varianten meer gekost dan vooraf gepland.

BOMEN Het besluit betekent wel dat tussen de 170 en 200 bomen moeten worden gerooid in het bosgebied langs de Garderenseweg. Volgens het college gaat het echter maar om een klein stukje bos wanneer wordt gekeken naar de totale oppervlakte van Natura2000.

Volgens wethouder Roelof Koekkoek scoort een kleine rotonde onvoldoende als het gaat om de verkeersveiligheid. Dagelijks maken van de huidige rotonde rond de achtduizend motorvoertuigen gebruik en zo'n duizend fietsers. De Stichting Natuur- en Milieubescherming Putten kiest voor een nieuwe rotonde waarbij geen enkele boom behoeft te sneuvelen.

PARKROTONDE De Parkrotonde valt nog iets groter uit dan de grootste variant die tot nu toe was gepresenteerd. De rotonde krijgt een straal van 22 meter met een groen midden eiland in het centrum. Hierop worden, wanneer de plannen van het college groen licht krijgen, hoge bomen geplaatst. Daarnaast komen er fietspaden die van de rotonde worden gescheiden door aan te planten bomen.

VERVANGEN Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat, wordt verwacht dat in 2020 met de aanleg van de rotonde kan worden begonnen en deze gereed is in 2021. Voor de aanleg is een bedrag van 950.000 euro gereserveerd. Eén van de redenen om de bestaande rotonde te vervangen is dat deze vooral bij fietsers een onveilig gevoel oproept, ondanks dat de cijfers uitwijzen dat zich op de rotonde nauwelijks ongevallen voordoen.

VEILIGHEID Met de reconstructie wil het college vooral de verkeersveiligheid verbeteren. De Parkrotonde is daarbij, in de ogen van het college de beste optie. Het voorstel van de commissie wordt maandag 17 september besproken in de commissie Economie, Bestuur en Openbare Ruimte. Voor- en tegenstanders krijgen dan ook de mogelijkheid hun visie te laten horen.