• Samen voor mantelzorg

Concrete doelen van gemeente voor ondersteuning mantelzorgers

PUTTEN Het Puttens college heeft op 12 april het onderzoeksrapport Mantelzorgen in Putten en de notitie Mantelzorgondersteuning Putten 2016 vastgesteld. Om de gewenste resultaten uit deze notitie tot uitvoering te brengen, ligt een belangrijke rol bij het steunpunt Mantelzorg. Het college heeft besloten de uitvoering van het steunpunt Mantelzorg aan te besteden via een meervoudige onderhandse aanbesteding. Dit betekent dat aan meerdere partijen, waaronder de Stichting Welzijn Putten, een offerte zal worden gevraagd.

Uitgangspunt van de Wmo 2015 is om mogelijk te maken dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen met behulp van het eigen sociale netwerk en eventueel met ondersteuning van de gemeente. Mantelzorgers vervullen daarbij een belangrijke rol. De gemeente heeft een taak om hen te ondersteunen.

ONDERZOEK Om te onderzoeken waar mantelzorgers behoefte aan hebben, is een onderzoek gedaan door Spectrum partner met elan. Bij het onderzoek zijn mantelzorgers, professionals en inwoners betrokken. De aanbevelingen uit het onderzoeksrapport Mantelzorgen in Putten zijn verwerkt in de notitie. In november heeft het college het rapport en de notitie voorlopig vastgesteld. Vervolgens zijn het rapport en de notitie besproken in de commissie Samenleving. Naar aanleiding van de opinies van de fracties in de commissie Samenleving en adviezen van de Participatieraad en de Stichting Welzijn Putten is de notitie aangepast.

DOELEN De aanbevelingen zijn vertaald naar doelstellingen en te behalen resultaten. De gemeente wil bijvoorbeeld een mantelzorgplatform inrichten met als doel overbelaste mantelzorgers zoveel mogelijk in beeld te brengen en zorgen dat deze terechtkomen bij de beleidmakers en uitvoerders van mantelzorgbeleid. Daarnaast wil de gemeente één loket waar mantelzorgers terecht kunnen met hun verhaal en vragen en een mantelzorgpool starten, een voorziening op waarbij mantelzorgers die behoefte hebben aan incidentele of structurele ondersteuning in contact worden gebracht met vrijwilligers.

De gemeente en het steunpunt mantelzorg moeten samen gaan zorgen voor verbetering van de informatievoorziening en aandacht voor specifieke mantelzorgdoelgroepen. Tot slot wil de gemeente mantelzorg gaan waarderen met een compliment: één keer per jaar een evenement voor mantelzorgers, waarbij een attentie wordt uitgedeeld aan de aanwezigen.