• Wijnand Kooijmans

Dagbesteding in voormalige basisschool Veenhuizerveld

PUTTEN De voormalige basisschool Veenhuizerveld wordt in de toekomst mogelijk gebruikt voor dagbesteding of arbeidsbegeleiding voor personen met lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperkingen.

Wijnand Kooijmans

Het Puttense college van burgemeester en wethouders is bereid verder in gesprek te gaan met een Puttense partij. In het belang van de onderhandelingen wordt de naam hiervan niet bekendgemaakt. Door de gemeente waren eind 2017 twee partijen uitgenodigd om met een concreter plan te komen voor de invulling van het leegstaande gebouw. Een familie uit Apeldoorn haakte vervolgens af omdat de plannen geldelijk niet haalbaar bleken.

Het initiatief van de Puttense partij voor de invulling van de voormalige school Schovenhorst bestaat uit twee pijlers. De hoofdfunctie richt zich op de dagbesteding voor mensen met een beperking. Hierover is door de initiatiefnemers al gesproken met een plaatselijke zorgaanbieder.

De tweede pijler betreft een recreatief weekeindeverblijf. Gestreefd wordt daarbij naar een brede inzet van de accommodatie. Dat betekent dat ook groepen van mensen zonder beperking hiervan gebruik moet kunnen maken.

PARKEREN Er komen geen vaste wooneenheden in het schoolgebouw. Met de zorgorganisatie worden afspraken gemaakt voor de betaling van de zorgactiviteiten. Uitgegaan wordt van behoud van het bestaande gebouw. Parkeren wordt op eigen terrein geregeld.

De gemeente wil verder praten om te komen tot een overeenkomst over het toekomstig gebruik van de school. Ook al om te voorkomen dat het schoolgebouw nog langer leegstaat. Indien de plannen haalbaar zijn verwacht et college dat dit jaar de benodigde planologische procedures kunnen worden afgerond.

De dagbesteding door de week wordt aan tien tot veertien personen gegeven. Het gaat vooral om mensen met autisme, een verstandelijke beperking en/of niet aangeboren hersenafwijking. Daarnaast kunnen ook ouderen gebruik maken van de voorzieningen.

Door de partij wordt voldaan aan de voorwaarde van de gemeente dat het initiatief een lokale verbinding moet hebben. De initiatiefnemers hebben aangegeven dat het bestaande gebouw niet ingrijpend wordt gewijzigd of gedeeltelijk gesloopt. Wel is, zo geven ze aan, een algehele renovatie van het gebouw noodzakelijk.

VERTREKKEN Dat is nodig om de vertrekken geschikt en gebruiksklaar te maken voor de gewenste bestemming. Omwonenden hebben bij de gemeente aangegeven veel waarde te hechten aan de aanwezigheid van het gebouw. Hoewel de voormalige school geen bescherme status heeft zegt de betrokken Puttense partij wel te streven naar behoud en een goede inpassing van het gebouw.

In de toekomstige invulling behoudt het gebouw een maatschappelijke functie. Dat betekent dat het ook eventueel beschikbaar blijft voor inwoners van Veenhuizerveld. Volgens het college wordt daarmee bijgedragen aan de sociale samenhang in deze buurtschap.