• Arjan Glas

Dankbaarheid centraal bij Putten-Ladelund loop

Michel Kooij is initiatiefnemer van de loop. Vanuit zijn kantoor in Zeewolde vertelt hij waarom hij deze bijzondere estafetteloop georganiseerd heeft:

,,Met deze loop willen wij een bewustwording van vrede en vrijheid op gang brengen. Het is niet zo vanzelfsprekend dat wij in vrede en vrijheid kunnen leven. Door op een andere manier aandacht te vragen voor dit thema willen wij bewustwording creëren en ook de jeugd aanspreken. Het thema van de loop is: 'Dankbaarheid voor vergeving en verzoening' en is gekoppeld aan een sportieve prestatie. Tijdens de loop is er ruime aandacht voor uitwisseling van ervaringen tussen Nederlanders en Duitsers uit de dorpen en de kampen en ruimte voor dialoog met de lokale bevolking.

Sinds mijn achtste kom ik in Putten. Vanzelfsprekend ben ik in aanraking gekomen met de geschiedenis van Putten, de razzia. Mijn interesse hiervoor is de afgelopen jaren verdiept. Veel mensen heb ik gesproken en veel kampen heb ik bezocht: familie van slachtoffers en ook daders. Ik heb geleerd dat er meer is dan alleen goed of fout. Er is een groot grijs gebied tussen zwart en wit, tussen goed en fout."

door Arjan Glas

LADELUND Ladelund is een klein dorp aan de grens met Denemarken met ongeveer 1200 bewoners, waar in 1944 zes weken een kamp gestaan heeft waar 110 Puttenaren van de in totaal 659 weggevoerden zijn omgekomen. ,,Pastoor Meijer van Ladelund moest van de Duitsers de doden begraven. De pastoor riskeerde zijn leven omdat hij dit alleen wilde doen als hij namen en informatie kreeg over de overledenen. Toen hij dit kreeg viel het hem op dat er zo veel Puttenaren bij de overledenen waren. Direct na de oorlog heeft hij contact gezocht met Putten. zo is er intensief contact ontstaan tussen beide dorpen. Veel mensen uit Ladelund en Putten hebben zich ingezet voor een proces van vergeving en verzoening. Veel mensen die hieraan hebben meegewerkt leven nu niet meer."

PASTOOR RICHTER ,,Pastoor Richter leeft nog wel, hij is nu 87 jaar. Na de oorlog was hij pastoor van Ladelund. Ruim zestig jaar heeft hij zich ingezet voor de relatie tussen Putten en Ladelund en heeft hij de negatieve gevolgen van het Nazibewind onder de aandacht gebracht. De pastoor kan als personificatie gezien worden voor al die mensen die zich de afgelopen 70 jaar hebben ingezet voor de goede relatie tussen Putten en Ladelund. Samen met pastoor Richter zullen wij aan het eind van de loop een krans leggen bij de massagraven in Ladelund."

VERZOENEING Opvallend is dat vrij snel na de oorlog in Putten een verzoeningsgedachte op gang kwam. In de jaren daarna zijn intensieve vriendschapsbanden ontstaan tussen Putten en Ladelund. Stichting Oktober 1944 speelt hierbij ook een belangrijke rol. De afgelopen jaren heb ik nagedacht hoe we aandacht zouden kunnen geven aan de positieve interactie tussen Putten en Ladelund van na de oorlog. Vijf jaar geleden vroeg gemeente Putten een groep hardlopers om het bevrijdingsvuur op te halen uit Wageningen. Wageningen is de plaats waar de Duitsers in 1945 in Hotel De Wereld hun capitulatie tekenden. Elk jaar wordt het bevrijdingsvuur ontstoken in hotel De Wereld. Lopers uit heel Nederland halen dan het vuur op voor hun woonplaats. Tijdens deze estafetteloop van Wageningen naar Putten kwam ik op het idee voor de Putten-Ladelund loop."

ROUTE ,,Donderdag 30 april houden wij een rustdag in Neuengamme. Neuengamme was het hoofdkamp in Noord-Duitsland. Dit kamp had meer dan honderd satellietkampen in de regio. Naast dit kamp zullen we onderweg zes van deze subkampen bezoeken waar Puttenaren geweest zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zaterdagmorgen twee mei komen we aan in Ladelund. We verzamelen dan bij het station van Achtrup. Samen met de inwoners van Ladelund wandelen we de zeven kilometer van het station naar het kamp Ladelund, de route die de Puttenaren in november 1944 gelopen hebben. De aankomst bij de kerk is het eindpunt van de loop. Achter de kerk liggen de massagraven. Die avond besluiten we met een gezamenlijke maaltijd met dankbaarheid als thema."

DAG EN NACHT LOPEN ,,De loop is een estafetteloop die dag en nacht doorgaat. Per dag lopen we ruim honderd kilometer. 25 lopers zullen de gehele afstand van 700 kilometer overbruggen met een gemiddelde snelheid van 10 kilometer per uur. Totaal zullen 75 mensen naar Ladelund afreizen. Om de veertig kilometer wisselen drie teams elkaar af. Elk team loopt ongeveer acht uur per dag, totaal dus 24 uur per dag. Elk team heeft een eigen busje met vier lopers, een chauffeur, een navigator, een verzorger en twee fietsers. De fietsers rijden voor en achter de lopers. Elke gelopen kilometer wordt opgedragen aan een weggevoerde Puttenaar. De NOS heeft dit jaar Putten als thema voor dodenherdenking en maakt daarom ook een reportage over de loop. Deze reportage wordt op vier mei 's avonds uitgezonden. Via websites, blogs en Facebook doen wij zelf, van minuut tot minuut, ook verslag van de loop. Dinsdagmorgen half elf starten we met de loop, na toespraken van de burgemeester en een Europarlementariër. Iedereen is van harte welkom om ons uit te zwaaien bij het Fontanusplein. Het evenement duurt zes dagen. Zondagavond 3 mei keren wij terug in Putten, dankbaar voor de vrede en vrijheid die wij mogen genieten."

Foto: Organisator Michel Kooij: "Vrede en vrijheid is niet vanzelfsprekend."