• Het ontsteken van een kaars bij de Oldenallerbrug.

    Wijnand Kooijmans
  • Aankomst Bevrijdingsvuur op het Fontanusplein

    Henk Hutten
  • Aankomst Bevrijdingsvuur op het Fontanusplein

    Henk Hutten

'De loop maakt het compleet'

Loopgroep De Samenloop heeft voor de zevende keer het bevrijdingsvuur naar Putten gebracht. Voor het eerst werd het vuur in Wageningen hen aangeboden door burgemeester Henk Lambooij.

Marcel Verbeem verwoordt zijn gevoel bij de beleving van de bevrijdingsloop: ,,Eigenlijk begint de bevrijdingsloop voor ons als groep al bij de kranslegging met dodenherdenking. Dat geeft je een heel ander gevoel dan dat je om acht uur twee minuten naar de herdenking op televisie kijkt en dan hoort 'schat moet je koffie'. Met de bevrijdingsloop maakt dit voor mij het plaatje compleet.''

Hij is niet vanaf het eerste moment bij de bevrijdingslopen betrokken geweest maar is later aangehaakt. ,,Het bestuur van de loopgroep wisselt wel eens. Het is goed dat er ook vers bloed bij komt al heb je de oude kern nodig om de loop goed te kunnen organiseren. Je moet toch wel via een bepaald schema lopen.'' Dit jaar was dat wat moeilijker, omdat later dan verwacht uit Wageningen kon worden vertrokken. Waar burgemeester Henk Lambooij spontaan bij de overhandiging van de vlam de kussen van een loopster in ontvangst mocht nemen.

 

VREDE ,,Wij lopen voor de vrede", zegt Verbeem. ,,Opdat we de oorlog niet vergeten. Hierdoor staan we weer even stil bij het begrip vrede. Waar je deze loop voor doet. Ik ben ook mee geweest met de loop naar Ladelund. Dat heeft nog veel meer impact op mij gehad. Ik ben geen geboren Puttenaar en wist niet wat er allemaal was gebeurd. Het levert je een extra stukje bagage waardoor je er anders instaat dan tien jaar geleden. Je staat stil bij dat je in vrijheid mag leven, zeker gezien als rottigheid van dit moment in de wereld.

Elly ter Beek is wel vanaf het eerste moment bij de bevrijdingsloop betrokken. ,,Ik wil hiermee herdenken en vrijheid in gedachten houden. Dat is belangrijk. Er zijn straks geen nabestaanden meer die de oorlog hebben meegemaakt om de verhalen door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Voor mij is de start van de bevrijdingsloop ook al met de kranslegging tijdens de dodenherdenking."

 

BIJZONDER Ter Beek loopt normaal al veel al is dat er dit jaar een beetje bij ingeschoten. ,,Maar je loopt als groep. De anderen trekken je wel door de nacht heen. Wanneer je nooit heb gelopen moet je echter niet aan deze bevrijdingsloop beginnen. Ik heb de tocht ook dit jaar weer als bijzonder ervaren. Vanaf het moment dat je in Wageningen aankomt, de muziek, het voorlezen van het gedicht, de hele ceremonie. Ik stel het bijzonder op prijs dat ook burgemeester Lambooij naar Wageningen is gekomen. Hiermee toont hij toch zijn betrokkenheid en belangstelling. Andere jaren liepen we vaak met een vaste groep. Nu hadden we er ook mensen van buitenaf bij. Dat gaf een extra vriendschappelijk gevoel, we hebben leuke gesprekken gehad onderweg, je merkt het respect naar elkaar toe. Het was mooi dit weer mee te maken, het wakkert je bewustwording toch weer aan.''

 

WETHOUDER Zes jaar lang stond hij met collega-wethouder Roelof Koekkoek aan de zijlijn. Dit jaar was Ard Kleijer deelnemer aan de loop. ,,Ik wilde het toch zelf een keertje meemaken. Het is voor mij een mooie manier om bevrijdingsdag te beginnen. Ik ben de afgelopen dagen in Duitsland geweest en Normandië. Dan ervaar je wat vrijheid heeft gekost. De generatie die de oorlog heeft meegemaakt is er in toenemende mate niet meer. Dan sta je voor de vraag hoe je het verhaal kunt doorvertellen. Ik ben in een museum geweest en dan zie je dat alles gericht is op ervaren en beleven. Hoe dankbaar je mag zijn dat je in vrijheid mag leven. Maar ook leer je dat vrijheid moet worden onderhouden.

Kleijer ging met zijn zoon van veertien in Normandië naar het Amerikaanse oorlogskerkhof. ,,Dat ieder graf voor een gesneuvelde soldaat stond maakte een enorme indruk op hem. Vooral het graf waar een jongen van zestien lag begraven."

De bevrijdingsloop is belangrijk om te weten wat tot de oorlog heeft geleid. Je er bewust van zijn dat sommige gevoelens en gedachten daarvan niet weg zijn en in onze samenleving zitten. Deze tocht geeft je nieuwe bagage mee als het om het begrip vrijheid gaat.

Burgemeester Henk Lambooij beschreef het als een vuur van vreugde. Als een symbool voor vrede en veiligheid. Verwoord door de leden van de loopgroep met hun bevrijdingsloop.