• Arjan Glas

De PROV wil Putten op de kaart zetten voor de recreant

'De maatschappij van tegenwoordig' is een serie artikelen over de rol van de kerken, de gemeente en het bedrijfsleven in de veranderende maatschappij, ook in Putten. De serie gaat in op de visie en het handelen van de genoemde partijen ten opzichte van de maatschappelijke uitdagingen zoals werkloosheid, eenzaamheid en financiële problematiek van burgers in de gemeente Putten. Hoe gaan de partijen hiermee om? Welke rol spelen de kerken, de plaatselijke overheid en het bedrijfsleven hierin? Wat is hun visie en verantwoordelijkheid? Peter W. Van Essen heeft als voorzitter van PROV Putten de uitdaging om de recreatie in en rondom Putten op de kaart te zetten.door Arjan GlasSinds 1976 is Peter betrokken bij Minigolf Terra Nova aan de Nijkerkerstraat. Vanaf 1980 is Peter de eigenaar van deze recreatie- en horeca onderneming. Vanaf een zonnig terras op de ruime accommodatie van Terra Nova, vertelt Peter enthousiast over zijn nieuwe rol als voorzitter van PROV Putten. "Sinds april 2014 ben ik voorzitter van PROV Putten (Puttense Recreatie Ondernemers Vereniging). Henk van Elten van het VeluwsBospark heeft de periode hiervoor veertien jaar de kar getrokken voor deze vereniging. Henk gaf aan dat het tijd was voor een nieuwe impuls. Eigenlijk ben ik een vreemde eend in de bijt want de vereniging is oorspronkelijk opgericht voor ondernemers in de verblijfsrecreatie. Dit gaf wat meningsverschillen of mijn voorzitterschap wel paste. Maar de toerist komt naar Putten voor ons totale plaatje. Onze onderneming is gericht op dagrecreatie. De PROV richt zich nu op dag- en verblijfsrecreatie, het Bosbad is ook lid geworden en is ook gericht op dagrecreatie."Belangenbehartiging"De belangrijkste taak van onze vereniging is natuurlijk de belangenbehartiging voor Recreatieondernemers. We streven naar een optimaal ondernemersklimaat en maken onze wensen bekend aan de lokale overheid. Het is ons doel om de regio Putten op de kaart zetten voor recreanten en toeristen. Daarvoor is het belangrijk dat er blijvend wordt geïnvesteerd in de ondernemers. Er speelt nu van alles in onze gemeenschap. Bijvoorbeeld de actie 'Vitale vakantieparken'. De gemeente is nogal krachtig opgetreden tegen permanente bewoning in Krachtighuizen. Uiteraard is de vereniging blij met deze doortastendheid. Echter, de manier waarop deze actie uitgevoerd is, heeft een negatieve uitstraling voor Putten in de media gekregen. Recreatie- en horecaondernemers ondervinden hiervan de gevolgen. Daarom laten wij onze stem horen en treden we in overleg met de betrokken partijen. Voor het regionale en landelijke beleid werken we samen met RECRON, het landelijke platform van recreatieondernemers."Inspelen op behoeften"Natuurlijk moeten we inspelen op de veranderende behoeften van de recreanten en toeristen. De nieuwe generaties hebben andere recreatiepatronen en stellen hogere eisen. Dan moet je bijvoorbeeld Wifi op de camping hebben. Het is zaak om te blijven werken aan de aantrekkingskracht van Putten en de regio. De keuze voor de toerist en recreant is groter geworden, er is meer aanbod. Bovendien is de moderne recreant veel mobieler dan voorheen. Dus minder honkvast. Als ondernemers zullen wij onszelf bekend moeten maken bij de doelgroepen. Of we van de crises last hebben gehad? Wij noemen dat de nieuwe realiteit. Putten heeft een sterk winkelcentrum met een minimale leegstand. Het gratis parkeren wordt enorm gewaardeerd. Ik heb de indruk dat het aantal toeristen en recreanten de afgelopen jaren niet veel teruggelopen is."Werken aan de uitstraling van Putten"Recreatie en toerisme spelen een belangrijke rol voor de gemeenschap van Putten. Het winkelbestand, de restaurants, de hotels, de campings en het Bosbad zijn allemaal gericht op de toerist en de recreant. Maar denk ook aan de loodgieter, timmerman, woninginrichter enzovoorts. De uitstraling van het dorp is belangrijk. Samen met de gemeente en andere partijen werken wij hieraan. Het centrum heeft net nog een opknapbeurt gehad. Ook de recreatie voorzieningen worden afgestemd op de nieuwe behoeften van de recreant. De nieuwe recreant stelt namelijk hoge eisen. Als gemeenschap plukken wij ook de vruchten van alle voorzieningen in ons dorp. Putten heeft natuurlijk van alles te bieden: natuur, bos, buitengebied en water, met Nulde en het Bosbad. Musea en stoomgemaal, veel activiteiten in het centrum. En voor elke recreant, de actieve en de minder actieve.""Om in de toekomst meer invloed te hebben op het beleid van de lokale en regionale overheid, willen wij meer gaan samenwerken met JOOP (Jonge ondernemers Putten), het IOP (Industrieel Platform Putten), het WCP (Winkelcentrum Putten) en de gemeente. Zo kunnen we toekomstige acties, zoals die van 'Vitale vakantieparken' beter afstemmen. Verbeteringen zijn altijd mogelijk. Zo kunnen wij ook onze standpunten en behoeften beter kenbaar maken aan betrokken partijen. Bij de ondernemers is er nu behoefte aan glasvezel en Wifi op de camping. Hierover zijn we in overleg met de betrokken partijen."Samen sterk"Onze uitdaging is om Putten meer op de kaart te zetten voor de recreant en de toerist. Met de genoemde partijen en de VVV denken wij nu ook na over een symbool en een slogan voor het dorp Putten die de aantrekkingskracht kan vergroten en recht doet aan ons mooie dorp. Met de VVV gaan we ook meer samenwerken. We hebben elkaar meer dan ooit nodig. Samen staan we sterker. De PROV is nu een serieuze gesprekspartner geworden, mede door de samenwerking met RECRON. Ons doel voor de toekomst is om een eenheid in beleid te ontwikkelen.Foto: Peter van Essen: "Recreatie en toerisme spelen een belangrijke rol voor degemeenschap van Putten".