• Foto ter illustratie.

    ANP Foto

Deel van politiebureau voor stalling fietsen statushouders

PUTTEN Een deel van het politiebureau aan de Brinkstraat in Putten wordt door de gemeente in gebruik gegeven aan de Stichting Diaconaal Platform Putten, voor het stallen van fietsen voor statushouders.

Wijnand Kooijmans

De stichting maakte tot nu toe gebruik van een loods aan de Hooiweg, waar fietsen werden gestald voor statushouders. De fietsen zijn aangekocht van de politie en worden gestald in afwachting van het uitlenen aan statushouders. De betreffende loods wordt echter afgebroken.

INITIATIEF Vervolgens kwam bij het college van burgemeester en wethouders de vraag binnen of er in het politiebureau ruimte is voor het stallen van fietsen. Het gaat om een deel dat niet nodig is voor huisvesting van personeel tijdens de verbouwing van het gemeentehuis. Het college vindt het een goed initiatief, omdat hiermee statushouders de mogelijkheid wordt geboden zich beter te verplaatsen.

Omdat het bestemmingsplan het gebruik voor het stallen van fietsen niet toelaat, heeft het college nu besloten dat tijdelijk mag worden afgeweken van dit plan.