• Henk Hutten

Definitief plan Bilderdijkstraat donderdag in raadscommissie

PUTTEN De nieuw te bouwen school op de hoek van de Bilderdijkstraat met de P.C. Hooftstraat en de Jacob Catslaan moet tenminste tien leslokalen gaan tellen. Daarnaast is er ruimte voor eventueel een gymnastiekzaal/sporthal, een peuterspeelzaal, een ruimte voor de Stichting Denksport Putten en andere maatschappelijke en kerkelijke organisaties.

Wijnand Kooijmans

Dat blijkt uit de definitieve stedenbouwkundige visie voor de Bilderdijkstraat en omgeving welke donderdag 18 oktober wordt besproken in de raadscommissie Ruimte van de gemeente Putten. De nieuwe school komt in de plaats van de huidige christelijke basisschool De Akker. Het gebouw gaat uit twee verdiepingen bestaan. De eerste verdieping is bestemd voor de school. De sportzaal maakt hier deel van uit maar kan, bij de verdere uitwerking van de plannen, ook deels los komen te liggen. Het wordt dan wel wenselijk gevonden een overdekte verbinding te maken tussen school en sportzaal.

RUIMTE Naast kantoorruimtes en sanitaire voorzieningen is er, zo zegt het college van burgemeester en wethouders, voldoende ruimte om de overige functies een plek te geven. De toekomstige gebruikers moeten gezamenlijk hiervoor een programma van eisen opstellen.

Rond het gebouw is ruimte voor tenminste drie speelpleinen. Daarnaast is er een speelveld gesitueerd van 17 bij 34 meter. Dit speelveld moet tevens dienen als speelveld voor de buurt omdat het speelveld ten zuiden van de Aldi verdwijnt gezien de wijze waarop het college ruimte wil geven aan de supermarkt om uit te breiden.

PARKEERPLAATSEN Op de plek waar de school moet komen zijn geen parkeerplaatsen opgenomen. De parkeerplaatsen langs de Bilderdijkstraat en de Jacob Catslaan worden ook nu al grotendeels gebruikt door de school. Ook is er een overschot aan parkeerplaatsen direct ten noorden van de nieuwe schoollocatie. Het halen en brengen wordt geregeld via een  kiss-&  ride zone. De rest van de tijd kan de zone worden gebruikt als speelplek. Dit ook buiten schooltijd.

De uitbreiding van de Aldi is voorzien op de huidige locatie. Al eerder was bekend dat de gemeente Putten niet wil meewerken aan een verplaatsing naar het centrum van Putten. Mede naar aanleiding van reacties op het ontwerp plan is gekozen voor een uitbreiding aan de westzijde van het huidige pand. Tussen de supermarkt en de woningen aan de P.C. Hooftstraat is een groenstrook voorzien.

INPANDIG Er is ruimte voor een uitbreiding van 850 vierkante meter naar ongeveer 1.070 vierkante meter. Daarnaast voorziet het plan in een laad- en losruimte van honderd vierkante meter. Het laden en lossen dient in het pand zelf te worden opgelost. De entree komt bij voorkeur in de noordwesthoek. De eis is dat de ingang in ieder geval aan de Bilderdijkstraat komt te liggen. Er komen 64 parkeerplaatsen.

In de plannen is nieuwbouw van woningen voorzien, onder meer op de plek van het huidige schoolgebouw. Dat maakt wel dat het plan gefaseerd moet worden uitgevoerd. Zo moet de nieuwe school gereed zijn voor met de woningbouw kan worden begonnen. De uitbreiding van de Aldi is wel losgekoppeld van de fasering. Dit wordt door de gemeente opgepakt zodra er een concreet plan door de Aldi wordt intgediend.