• Tim van Donkersgoed

Dialoogavond over arbeidsmigranten in Putten

PUTTEN De gemeente Putten houdt donderdag 22 november een dialoogavond over arbeidsmigranten.

Wijnand Kooijmans

In totaal werken er zo'n driehonderd arbeidsmigranten bij Puttense bedrijven. De integratie en huisvesting van hen is niet direct een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Maar raakt, zo zegt het college van burgemeester en wethouders, wel de gemeente en gemeenschap. Dat is de reden dat men in gesprek wil met de betreffende bedrijven, arbeidsmigranten, bewoners en iedereen die in dit onderwerp is geïnteresseerd. Aan de hand van de uitkomsten wordt een visie opgesteld over het belang van arbeidsmigranten.

HOTEL Ongeveer de helft van de arbeidsmigranten vindt momenteel onderdak op een camping in Koudhoorn. Plannen voor een polenhotel aan de Voorthuizerstraat stuiten op grote bezwaren bij omwonenden. Onder meer werd een handtekeningenactie opgezet om de bouw te voorkomen. Voor het college was dit aanleiding de plannen te ontwikkelen voor een brede maatschappelijke discussie.

Tijdens de bijeenkomst geeft wethouder Roelof Koekkoek een introductie over feiten en cijfers met betrekking tot arbeidsmigranten in Putten. Bedrijfseigenaren en een arbeidsmigrant vertellen over hun bedrijfsvoering, over het hoe en waarom van de samenwerking met arbeidsmigranten en het dagelijks leven van een arbeidsmigrant.

AANMELDEN De dialoogavond wordt gehouden in Stroud aan de Brinkstraat en begint om 20.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 16 november aanmelden via sneven@putten.nl onder vermelding van naam, het aantal personen en eventuele vragen.