• Gemeente Ede

Dienstverlening WMO goed

PUTTEN Inwoners van de gemeente Putten zijn overwegend positief als het gaat om de dienstverlening binnen het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

De tevredenheid is nog toegenomen ten opzichte van 2016 als het gaat om contacten van cliënten met de gemeente, over het resultaat van de ondersteuning en over de mantelzorg. Naast de tevredenheid is er ook ruimte voor verbetering, zo blijkt uit het onderzoek. De deelname aan het onderzoek valt lager uit dan in 2016. Ook is de onafhankelijke cliëntondersteuner nog niet bekend bij iedereen. Inwoners maken zich ook meer zorgen over de bescherming van hun persoonsgegevens.

Er volgen nog gesprekken met cliënten.