• Bestrijding eikenprocessierups.

    ANP Foto

Hoe bestrijden wij ratten, muizen en eikenprocessierups?

PUTTEN Op initiatief van Wij Putten wordt in de raadscommissie van maandag 14 oktober aandacht besteed aan de bestrijding van overlast van plaagdieren.

Wijnand Kooijmans

Het gaat dan om de bekende soorten zoals ratten en muizen maar ook de relatief nieuwe soorten als motten en de eikenprocessierups. De discussie spits zich toe op de vraag op welke wijze de bestrijding plaats moet vinden en de kosten ervan. Maar ook over de rol van de gemeente in de openbare ruimte en bij particulieren.

In de discussie wil Wij Putten onder meer een mail van een inwoner betrekken rond de aanbevelingen van de vogelbescherming als het gaat om de bestrijding van de eikenprocessierups. Het gaat dan om het ophangen van nestkastjes voor rupsen etende vogels, het planten van insect- en vogelvriendelijke platen en het later maaien of helemaal niet maaien. Volgens de vogelbescherming zijn de resultaten met deze wijze van bestrijden in andere gemeenten positief.