• Lex van Lieshout ANP photo

Discussie over meer inspraak voor inwoners

PUTTEN De meerderheid van de partijen in de Puttense gemeenteraad wachten het plan af van het college van burgemeester en wethouders hoe invulling te geven aan de participatie van burgers. Ze laten zich niet uit de tent lokken door een notitie van Gemeentebelangen waarin de leden van de commissie economie, bestuur en openbare ruimte werd gevraagd antwoord te geven op vragen van de oppositiepartij.

Wijnand Kooijmans

Gemeentebelangen wil onder meer weten hoe de andere partijen aankijken tegen hoorzittingen waar bewoners vijf minuten mogen inspreken en daarna nog de kans krijgen drie minuten in te spreken bij commissievergaderingen. Herman Luitjes (Wij Putten) vindt, als oud-voorzitter van de commissie waarin de bezwaren worden behandeld, dat de hoorzittingen wel degelijk aan een behoefte voldoen. De enige partij die echter nooit bij deze zittingen aanwezig is, is Gemeentebelangen. Luitjes vindt dat deze partij daarom geen gefundeerd oordeel kan hebben over het nut van de hoorzittingen.

NOTA Gemeentebelangen wil een nota zien opgesteld rond burgerparticipatie met daarin duidelijke afspraken en afwegingskaders. Maar de andere partijen zitten, zo is duidelijk, niet te springen om een nota. Een plan van aanpak volstaat volgens hen. Zoals partijen zich ook nog niet willen uitspreken over de invoering van Right to Challenge. Bij invoering hiervan kunnen burgers taken van de gemeente overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders kunnen doen.

De fracties willen afwachten met welke aanvullingen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken komt vanwege de vele vragen die er nog leven rond de invoering van Right to Challenge. Partijen vinden het vreemd dat Gemeentebelangen antwoord wil van hen op vragen die ze zelf niet hebben beantwoord en ook niet willen ingaan op een verzoek dat wel te doen.

TOEZEGGING Ellis ten Dam (Gemeentebelangen) zegt dat haar partij benieuwd is naar de antwoorden van andere partijen op de door hen gestelde vragen. Luitjes zegt dat in het coalitieakkoord uitvoerig wordt stilgestaan bij burgerparticipatie en hiervoor, in combinatie met communicatie, ook tachtigduizend euro is uitgetrokken. Hij vindt de toezegging van het college in de eerste helft van 2019 te komen met een plan van aanpak voldoende.

Reinie Verschoor (CDA) vindt burgerparticipatie belangrijk. Het moet volgens haar in het DNA van de gemeente zitten. De burger heeft recht op een open en transparante overheid en moet serieus worden genomen. Overheid en burger moeten ook vertrouwen in elkaar hebben.