• Archief BDUmedia

Discussie rond gelden meubilair gemeentehuis

PUTTEN De drie coalitiepartijen in de Puttense gemeenteraad vinden de toezegging van wethouder Roelof Koekkoek (foto) dat de 730.000 euro alleen aan de aanschaf van meubilair wordt besteed voldoende.

Wijnand Kooijmans

Zij weigerden dan ook mee te gaan met het voorstel van Gemeentebelangen en CDA het geld zogenoemd te oormerken. Dat betekent dat zwart op wit staat dat, indien er geld overblijft, dit alleen mag besteed na een nieuw besluit van de gemeenteraad. Naast het geld voor het meubilair stelt de raad ook 61.000 euro beschikbaar voor de aanschaf van audiovisuele middelen voor publieksruimten en vergaderruimten en versterking van de wifi-installatie.

Volgens Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) is het voorstel van zijn partij en CDA niet ingegeven door wantrouwen ten opzichte van de wethouder. Maar is het ingegeven door de wens als raad de verantwoordelijkheid voor de besteding van de gelden te nemen. Ook Reinie Verschoor (CDA) wil als raadslid de controlerende taak goed kunnen uitvoeren. ,,Het moet duidelijk zijn waar het geld blijft. Indien er extra geld nodig is voor de renovatie moet het college van burgemeester en wethouders eerst hiervoor terug naar de raad."

Ewoud 't Jong (SGP) heeft op voorhand alle vertrouwen in het college. ,,Als achteraf blijkt dat dit niet zo is komen wij bij hen daarop wel terug." Ook Herman Luitjes (Wij Putten) vindt oormerken van het geld niet noodzakelijk. De ene keer kunnen de uitgaven tegenvallen, de andere keer meevallen, zo is zijn mening. Voor hem is belangrijk dat het totale programma van eisen wordt uitgevoerd binnen het totale beschikbare krediet.

Hoogendijk: ,,Wanneer wij geen vertrouwen zouden hebben in de wethouder stond ik hier wel met het voorstel 'wethouder tot ziens.' Maar vindt dat er niet moet worden geschoven met budgetten. "Wanneer ik alles had geweten had ik ook wel voorgesteld de acht miljoen voor de renovatie te oormerken. De fout van toen wil ik nu niet nog eens maken."

Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) neemt genoegen met de toezegging van de wethouder. ,,Dat is ook nog eens schriftelijk bevestigd en dat is voor mij voldoende." De raad stemde uiteindelijk wel unaniem voor het beschikbaar stellen van beide kredieten.