• Voetbalvereniging Rood Wit krijgt een aanvullende subsidie.

    Archief BDUmedia

Dreigend tekort voor gemeente

PUTTEN Voor de gemeente Putten dreigt een tekort van 307.000 euro op de begroting. Bij de vaststelling werd nog uitgegaan van een positief saldo van 35.000 euro.

Wijnand Kooijmans

Het tekort wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de hogere kosten voor de jeugdhulp. Voor 2018 gaat het om een bedrag van 270.000 euro voor de gemeente Putten. Een bedrag dat nog iets hoger ligt dan het tekort over 2017. De stijgende kosten van de jeugdhulp baart alle partijen in de gemeenteraad zorgen.

Robert Olthuis (CDA) heeft niet het idee dat het lek boven is. Hij wil hierover een verdere discussie in de commissie Samenleving. De tekorten worden aangevuld uit de reserves sociaal domein. De stichting Present heeft zich mogelijk vertild aan de opvang van statushouders. Dat zegt wethouder Nico Gerritsen naar aanleiding van de vraag van Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) of deze organisatie fair is behandeld.

Een begroot bedrag van 113.000 euro voor de opvang van statushouders is doorgeschoven van 2017 naar 2018. Volgens Gerritsen is het contract met Present op een goede wijze afgehandeld. Het heeft hen echter mogelijk opgebroken dat veel met vrijwilligers werd gewerkt. Het contract is op hun verzoek stopgezet.

MOTIE Naar aanleiding van een door de raad aangenomen motie krijgt voetbalvereniging SDC(P) een aanvullende subsidie van 34.490 euro. Het gaat om de jaren 2017 en 2018. Voetbalvereniging Rood Wit krijgt 2.930 euro extra subsidie op de rekening bijgeschreven. Met de motie worden de nadelen rechtgetrokken die verenigingen hebben ondervonden van een gewijzigde toekenning van subsidies door de gemeente voor onder meer onderhoud van de terreinen.

COMPENSEREN Aan het compenseren van chronisch zieken en gehandicapten verwacht het college van burgemeester en wethouders dit jaar 168.000 euro meer kwijt te zijn dan begroot. Op verzoek van de gemeenteraad is een actief beleid gevoerd om meer mensen voor deze bijdrage een aanvraag te laten indienen.

Dat hierin een bedrag van 53.000 euro aan uitvoeringskosten is meegenomen wijkt de verbazing van Herman Luitjes (Wij Putten). Hij vindt een zesde hiervoor van het totale budget erg hoog. Wethouder Nico Gerritsen moet het echte antwoord schuldig blijven. Maar erkent uit eigen ervaring dat het invullen van het aanvraagformulier moeilijk is. Zo zeer dat hij zelf is gestopt met het invullen van het formulier voor een aanvraag van een familielid. Reden te gaan kijken of wellicht een wijziging noodzakelijk is.

Van den Heuvel noemt het een grove fout dat bij de aanschaf van wagentjes voor de buitendienst een inschattingsfout is gemaakt waardoor de kosten hiervoor flink stijgen. Het gaat bijvoorbeeld om het vergeten van de opbouw, noodzakelijk om veegwerkzaamheden uit te voeren.