• Rechtbank Gelderland

Dwangsom verstoring kerkgang onrechtmatig

PUTTEN Burgemeester Henk Lambooij heeft een inwoner van Putten ten onrechte een dwangsom opgelegd. Hiermee wilde hij voorkomen dat betrokkene nogmaals uitdagend gedrag zou vertonen dat aanleiding kon geven tot ongeregeldheden in de nabijheid van een kerk. De Raad van State oordeelt dat er onvoldoende grond is voor het opleggen van de dwangsom.

Wijnand Kooijmans

De Puttenaar werd 30 april 2017 door de politie aangehouden wegens het verstoren van een kerkdienst, het verstoren van de openbare orde en het niet tonen van een identiteitsbewijs. Hiervan is door de agenten rapport van opgemaakt. Naar aanleiding hiervan hebben twee gemeenteambtenaren een aantal dagen later een gesprek met betrokkene gevoerd. Hierbij hebben zij te kennen gegeven dat de burgemeester van plan was hem een dwangsom op te leggen om herhaling te voorkomen.

BEZWAAR De dwangsom is 4 mei 2017 ook daadwerkelijk opgelegd. Het gaat om een bedrag van 2.500 euro per overtreding met een maximum van vijfduizend euro. Het bezwaar van de Puttenaar werd, mede op advies van de commissie bezwaarschriften, ongegrond verklaard. Ook de rechter stelde burgemeester Lambooij vervolgens in het gelijk.

De Puttenaar stapte vervolgens naar de Raad van State. Volgens hem heeft de rechtbank miskend dat er van ongeregeldheden of een reëel gevaar daarvoor geen sprake is geweest. Uit het politierapport blijkt dat een getuige rond de gewraakte datum de politie heeft gemeld dat sinds drie weken twee mannen de kerkdienst verstoren en kerkgangers lastig vallen.

PSALMEN Uiteindelijk werd opgetreden op het moment dat 30 april 2017 een melding binnenkwam dat een man bij een kerk in Putten vrouwen voor hoeren en mannen voor pedofielen uitschold en helemaal 'los' ging. Het bleek om de Puttenaar te gaan. Eén van de agenten was deels getuige van het gedrag. Op het moment dat betrokkene, samen met nog een andere man, stonden te schreeuwen, werden in de kerk psalmen gezongen. De Puttenaar werd hierop aangehouden. Voor aanhouding van de andere man was geen grond, zo oordeelde de politie.

De Puttenaar zelf verklaarde dat hij tegen de mannen heeft geroepen dat, wanneer ze niet tegen pedofilie zijn, hier voor zijn. Tegen de vrouwen zou hij volgens eigen zeggen hebben geroepen dat zij zich kleden als prostituee.

RECHTBANK De rechtbank was van mening dat duidelijk is dat de man minstens een half uur tegen kerkgangers heeft staan schreeuwen, dat dit hoog is opgenomen door de kerkgangers en daardoor het gevaar voor ongeregeldheden reëel was. Dat maakt dat de rechtbank de door burgemeester Lambooij opgelegde dwangsom als rechtmatig heeft beoordeeld.

De Raad van State oordeelt echter dat uit het rapport niet de conclusie kan worden getrokken dat het gedrag van de Puttenaar aanleiding tot ongeregeldheden heeft gegeven. Dat zijn gedrag hoog is opgenomen door kerkgangers is onvoldoende reden voor het opleggen van de dwangsom. Ook het argument dat, wanneer de politie niet had ingegrepen, er schermutselingen zouden zijn ontstaan, wordt door het hoogste Nederlandse rechtscollege niet gedeeld.

Door de Raad van State is burgemeester Lambooij veroordeeld tot het betalen van de kosten die de Puttenaar heeft gemaakt. Het gaat om een bedrag van rond de drieduizend euro.