• Gemeente Putten
  • Gemeente Putten
  • Gemeente Putten

Een beter fietspad Donkeresteeg in de maak

PUTTEN Afgelopen week is de betonverharding aangebracht voor de kwaliteitsverbetering van het fietspad Donkeresteeg, tussen gemeentegrens met Nijkerk en het perceel Donkeresteeg 16. Dit weggedeelte is nog tot en met vrijdag 19 mei afgesloten voor het verkeer.