• Aya Malli

    Maranke Pater

Een fiets voor Aya Malli

PUTTEN De familie Malli woont nu bijna een jaar in Putten. Met hun drie kinderen is het gezin aardig ingeburgerd. Toch kunnen ze weinig op stap vanwege hun dochter Aya, die moeilijk kan lopen. Stichting Present is een inzamelingsactie gestart om Aya een aangepaste fiets te geven.

 

door Maranke Pater

De vader van het gezin, Iemad Malli, had een winkel in Damascus toen de Syrische burgeroorlog uitbrak. Het werd te gevaarlijk in het gebouw waar de familie woonde en in de straten. Het hele gezin moest noodgedwongen vluchten naar Egypte. Alaa Malli, de 16-jarige dochter van het gezin: ,,We waren veilig in Egypte, maar het was nog steeds geen goede situatie, zeker niet voor Aya. naast het Syndroom van Down en ze accepteerden haar daar niet. Daarom besloten we naar Europa te vluchten." Vader Iemad voer zonder zijn gezin via Turkije met een gammele boot vol vluchtelingen naar Griekenland. Iemad: ,,Drie keer kapseisde de boot bijna, het was spannend, maar we haalden gelukkig de overkant." In het asielzoekerscentrum in Winterswijk werd het gezin herenigd. Het warme welkom in Putten zullen ze niet vergeten. Iemad: ,,We vinden dat hier hele aardige mensen wonen. Henri, een vrijwilliger van Present heeft ons sinds het begin geholpen."

 

FIETS Aya is een vrolijke, goedlachse 10-jarige, die graag stoeit met haar vader en veel knuffelt. Ze heeft ook aardig wat praatjes, zeker als we het woord 'fiets' laten vallen. Op haar school in Harderwijk heeft ze al eens op een aangepaste fiets gezeten weet ze te vertellen. Zes keer moest ze de afgelopen maanden naar de fysiotherapeut toe. Iemad: ,,Aya heeft een probleem met de stand van haar bekken en haar voeten. Ze kan niet snel en lang  lopen. De botten in haar bekken en knieën staan niet goed. Ze ervaart ook veel pijn." Inmiddels heeft Aya speciale inlegzolen gekregen. Japke-Nynke de Haas, coördinator van stichting Present: ,,Eigenlijk kan Aya de deur niet uit, omdat ze gebonden is aan huis. Het gezin moet namelijk alles op de fiets doen met Aya, of met de bus gaan." Omdat Aya veel zorg nodig heeft als gehandicapt meisje, moet ze ook regelmatig buiten Putten naar de hulpverlening toe. ,,Wij zagen samen met de vrijwilligers rondom dit gezin en de Sociale Dienst dat dit gezin achterblijft op de andere gezinnen die hun thuisland zijn ontvlucht en in Putten zijn komen wonen. Dit gezin kan niet actief worden in de maatschappij omdat ze geen middelen hebben om met Aya op stap te gaan." De Haas denkt dat een aangepaste fiets een belangrijk middel is om het gezin uit hun sociale isolement te halen en om hen ook maatschappeijk actief te laten worden. De fiets kon niet bekostigd worden vanuit de reguliere Wmo-gelden en daarom hebben wij gemeend om een actie op te zetten voor een fiets voor Aya." 

 

DONATIE Tijdens de actie 24 uur Present werd er al geld opgehaald voor de fiets, maar er is nog steeds geld nodig. Iedereen die een bijdrage wil doen kan een donatie doen op rekeningnummer NL43 RABO 0134 9391 82  t.n.v. Stichting Present Putten onder vermelding van: 'Een fiets voor Aya'.