• Bezoekers van het energie Congres reageren op stellingen van de organisatoren.

    Arjan Glas

Eerste Energie Congres biedt een blik op de toekomst

PUTTEN In het vernieuwde Stroud is het eerste Energie Congres in Putten gehouden. Ruim vijftig ondernemers lieten zich informeren over de noodzaak en de voordelen van verduurzaming. Project Energieke Noord-Veluwse Bedrijven organiseerde het congres. Een samenwerkingsverband van OnuitPuttenlijk Duurzaam, Rabobank, IGEV, Bedrijvenkring Putten, Innovatiehuis De Diamant en gemeente Putten. Deze 'Energieke Bedrijven' willen ondernemers stimuleren om energiemaatregelen te nemen die op korte termijn weer terug te verdienen zijn.

Arjan Glas

Hoe de energieneutrale toekomst eruitziet, weet spreker Rijk van Voskuilen, adviseur duurzaamheid van het bedrijf Over Morgen. Hij schetste het grote plaatje richting 2050. ,,We hebben te maken met een transitie in energielevering en besparing op energieverbruik. Om een minimale CO2-uitstoot in 2050 te bereiken zal het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas, benzine, diesel en kolen verdwijnen. Voor de meeste woningen, kantoren en bedrijven zal de gaskraan dichtgaan. De alternatieve energie zal worden geleverd uit collectieve warmtenetten of individuele verwarmingsbronnen.''

WARMTENET Van Voskuilen is stellig in zijn beweringen: ,,Motorvoertuigen zullen gaan rijden op elektrisch, waterstof of biobrandstof. De benodigde elektriciteit zal duurzaam opgewekt worden met wind en zon.'' Om de doelstelling van 2050 te halen is in Nederland een daling van 37% aan energiegebruik nodig. ,,Deze transitie is een enorme uitdaging'', vervolgt Van Voskuilen. ,,De opslag van energie en warmte is cruciaal. Er is namelijk sprake van een onbalans in de beschikbaarheid van energie en het moment van gebruiken van energie. Meerdere woningen kunnen met elkaar verbonden zijn door een warmtenet. Woningen kunnen ook gebruikmaken van individuele warmte door warmtepompen en zonnecollectoren te combineren met warmteopslag.''

Krijn Ratsma van Energieke Regio is als architect met een eigen energieleverend bedrijfspand al 23 jaar actief met verduurzaming. ,,Je kunt verdienen aan duurzaamheid'', vertelde hij. Subsidies, fiscale aftrek en hulpvaardige gemeenten kunnen ondernemers hierbij helpen volgens Ratsma.

Aart Kous van Jecor Professional vertelde over zijn eigen ervaringen met energiebesparing in zijn organisatie. Wethouder Gerbert Priem riep ten slotte de ondernemers op om gebruik te maken van de beschikbare vouchers met korting op energieadvies. Na afloop waren de reacties van ondernemers nogal wisselend. Er was verbazing over het grote verschil in subsidies bij regiogemeenten. Anderen noemden het gebrek aan inzicht in mogelijkheden tot verduurzaming als aandachtspunt. De postcoderoos die door een spreker genoemd werd, waarbij buren hun zonne-energie of windenergie kunnen delen, was bij velen onbekend.