• Het winnende plan van de jeugdgemeenteraad wordt in 2019 uitgevoerd.

    Henk Hutten

Er komen meer locaties voor woningbouw

PUTTEN Inwoners van Putten kunnen in 2019 een groter beroep doen op een duurzaamheidslening. Tijdens de begroting werd unaniem een amendement aangenomen van ChristenUnie, Wij Putten en Gemeentebelangen hierin tweehonderdduizend euro extra te steken waardoor het totale budget 350.000 euro gaat bedragen.

Wijnand Kooijmans

De raad ging daarmee voorbij aan een waarschuwend vingertje van het college van burgemeester en wethouders. Dat vreest dat de liquiditeitspositie van de gemeente hierdoor in gevaar kan komen en denkt dat het wellicht raadzamer is het bedrag geleidelijk op te hogen. De raad vindt echter dat het om een eenmalig bedrag gaat en daarom geen probleem moet vormen.

JEUGDGEMEENTERAAD Het winnende plan van de jeugdgemeenteraad kan in de toekomst worden uitgevoerd. Met alleen de stem van het CDA tegen werd een amendement aangenomen hiervoor komend jaar vijfduizend euro beschikbaar te stellen. Het CDA vindt dat uitgaven een zaak van de raad zijn en niet van de jeugdgemeenteraad. Ewoud 't Jong (SGP) ziet wel haken en ogen maar steunt het amendement wel. Hij vindt dat daarmee ook verwachtingen voor na 2019 worden gewerkt.

MOTIE Een motie te onderzoeken of lagere leges kunnen worden geheven als het gaat om duurzaam bouwen haalde het wel. CDA en Gemeentebelangen stemden tegen. Door de raad werd unaniem de motie aangenomen waarin wordt gevraagd zich in te zetten voor een maximum snelheid van zestig kilometer op de gehele Oude Rijksweg tussen de rotonde bij Terra Nova tot kort voor de verkeerslichten bij het benzinestation.

Dat geldt ook voor een motie waarin het college wordt gevraagd met een plan te komen voor een veiliger invulling van de kruising van de Oude Groevenbeekseweg met de Zuiderveldweg. Dit vooral voor de overstekende fietsers onder wie veel jongeren. Wethouder Roelof Koekkoek gaat komende maand in gesprek met de commissie over een totaal pakket aan verkeersmaatregelen waarbij hij naast de Voorthuizerweg tussen Putten Voorthuizen ook de Oude Rijksweg en de Zuiderveldweg wil betrekken.

LOCATIES Wethouder Nico Gerritsen gaat komende maand met de commissie in gesprek over de woningbouwlocaties voor de toekomst. Op dit moment zijn er, volgens hem, zo'n tien tot elf locaties waar woningbouw mogelijk is. Ook Putten-Zuid behoort hiertoe, zo geeft de wethouder aan op kritiek van Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) dat deze locatie niet specifiek in het uitvoeringsprogramma van het college is opgenomen.

Waar mogelijk gaat het college in de nieuwe woonwijk Rimpeler meer straatnamen vernoemen naar vrouwen die van belang zijn geweest voor Putten. De bouw in Rimpeler is vertraagd door een bezwaarschrift bij de Raad van State.