• Lex van Lieshout

Erfpacht Orion vervalt

PUTTEN Door de gemeente Putten wordt de erfpachtovereenkomst met de gymnastiekvereniging Orion beëindigd.

Wijnand Kooijmans

Orion beschikt sinds 1987 over een eigen verenigingsruimte. Door de toenmalige gemeenteraad werd besloten dat Orion de bouw voor eigen rekening nam. De raad verleende wel een investeringssubsidie.

ERFPACHT De grond waarop werd gebouwd is door de gemeente in erfpacht uitgegeven. De overeenkomst is 31 december 2017 al verlopen. Met Orion zijn de nodige gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt over de beëindiging van het erfpachtrecht. Verlenging wordt niet wenselijk gevonden. De Stichting Buitensport Putten verhuurt het andere deel van het sportcomplex aan andere sportverenigingen. Alle partijen geven er daarom de voorkeur aan de verenigingsruimte van Orion onder te brengen bij deze stichting.

Door het stopzetten van het erfpachtrecht moet de gemeente wel een opstalvergoeding aan Orion betalen. De waarde van de verenigingsruimte is door een taxateur geschat op 40.690 euro. Gezien de verleende subsidie in het verleden is voorgesteld dat de gemeente een derde deel van de taxatiewaarde in mindering brengt op de vergoeding. Deze bedraagt dan 27.127 euro. Het bestuur van Orion heeft hiermee ingestemd.

AFKOOP Het college van burgemeester en wethouders komt in een later stadium met een dekkingsvoorstel bij de raad voor de afkoop van de erfpachtovereenkomst. Dat na afronding van het traject Binnensport. De verwachting is dat dit medio juni is.