Ermelo weet niets van Puttens idee

PUTTEN De afsluiting van de Schaapsdijk in Ermelo tijdens de spitsuren is nog niet aan de orde geweest in het Ermelose college van burgemeester en wethouders. Dat college is dan ook volledig verrast door de uitlating van wethouder Roelof Koekoek van de gemeente Putten.

Die gaf in de raadscommissie Ruimte aan dat Ermelo de maatregel aan de Schaapsdijk gelijk zal invoeren met de afsluiting van de Arlersteeg in Putten tijdens de spits. Dit als aanpak van het sluipverkeer uit Ermelo naar de afslag Nulde van rijksweg A28 op Puttens grondgebied.

Volgens wethouder Jan van den Bosch van de gemeente Ermelo is de noodzaak hiertoe nog nooit besproken in het Ermelose college. Wel ziet hij een toename van het sluipverkeer omdat het verkeer op rijksweg A28 steeds vaker vastloopt. Het gebruik van de vluchtstroken tijdens de spitsuren wordt om deze reden dan ook bepleit in Den Haag. Van afspraken met Putten is volgens hem echter geen sprake.