• Henk Hutten

Traditionele Ossenmarkt in Putten

PUTTEN Tijden van vroeger herleven weer tijdens de jaarlijks terugkerende Ossenmarkt op woensdag 9 oktober. Deze traditionele najaarsmarkt is al eeuwenoud. ,,De aanleiding tot een bezoek aan de vroegere 'beestenmarkt' mag in de loop der jaren veranderd zijn, de 'mart' trekt nog altijd duizenden bezoekers", aldus de VVV Putten. 

Op de markt vindt onder meer een braderie en een vlooienmarkt plaats. Ook is er ruimte voor oude ambachten. De werkgroep Roerende Monumenten van het Puttens Historisch Genootschap organiseert een demonstratie over dorsen en het gebruik van roggestro op de Ossenmarkt. Daarnaast worden er optredens verzorgd door de Puttense Boerendansers en zijn er kinderactiviteiten en een kinderboerderij. 

EEUWEN GELEDEN Van oudsher was de Putter Ossenmarkt een ontmoetingsplaats voor de boeren­jongens en -deerns, die er elk jaar weer een 'bar drukke' en gezellige dag van wisten te maken. Ze waren dan in een uitgelaten stemming, want op die dag ontvingen de meiden en knechten van de baas hun jaargeld. Een heel jaar lang hadden zij dan op de boerderij gewerkt voor een gulden in de week en de kost. Op de Ossenmarkt werd de jaarwedde uitbetaald. Voordat het avond was, waren veel dorpelingen en buurtbewoners al platzak.

Ook was er op de Ossenmarkt, en daar komt de naam vandaan, een levendige handel in ossen en koeien. Niemand weet precies wanneer die ossenmarkt is ontstaan, al moet dat eeuwen geleden zijn, volgens de VVV.  ,,Vroeger lag Putten in een arme streek. Er waren alleen wat heidevelden met hier en daar een akkertje ertussen. De kleine boeren kochten in het voorjaar een os of een koe om die voor de ploeg te kunnen spannen. Als dan in het najaar, zo rond half oktober, het werk op het land was gedaan, probeerde men weer van die trekkracht af te komen, omdat het land niet genoeg opleverde om zo'n dier in de winter te voeren."

PARKEERPLAATSEN De Ossenmarkt vindt plaats achter het gemeentehuis en De Aker, op het Fontanusplein, Kerkplein en in de Kerkstraat, Dorpsstraat, Molenstraat, Achterstraat en Verlengde Dorpsstraat. Voor de markt worden tijdelijk extra parkeerplaatsen aan de Van Haersma de Withstraat verzorgd.