• De parkeerplaats waar de camperplekken moeten komen.

    Wijnand Kooijmans

Excuses college aan indieners bezwaren tegen camperplek

PUTTEN Het Puttense college van burgemeester en wethouders betreurt de onvrede bij indieners van de bezwaarschriften tegen de mogelijke locatie voor een camperplaatsen. Deze is gepland op het parkeerterrein aan de Brinkstraat op de hoek met de Bruno Fabriciusstraat.

Wijnand Kooijmans

Omwonenden hebben bezwaren ingediend, maar ook alternatieve locaties aangedragen. Zij hebben aangegeven daar geen reactie op te hebben gekregen. In een brief aan hen geeft het college nu aan dat binnen enkele weken een besluit wordt genomen op de bezwaren. Hierbij worden ook de alternatieve locaties betrokken. Deze worden binnenkort nader onderzocht en beoordeeld. De uitkomsten worden meegenomen bij de heroverweging door het college of voor de camperplaats een tijdelijke omgevingsvergunning moet worden afgegeven.

In het ontwerpbestemmingsplan Kom Noord-Zuidoost heeft het betreffende parkeerterrein een dubbelbestemming gekregen. In de brief wordt aangegeven dat de tegenstanders van de camperplaats ook tegen dit plan bezwaren kunnen indienen. Het is daarna aan de raad een definitief besluit te nemen over het bestemmingsplan en de eventueel ingediende bezwaren.