• Archief BDUmedia

Extra geld voor oversteekplaats op station Putten

PUTTEN De plannen voor een kwartierdienst op de spoorlijn Amersfoort - Zwolle en het aanwijzen van Harderwijk als intercityhalte lijken op dit moment een gepasseerd station. Dat zegt de Puttense wethouder Roelof Koekkoek naar aanleiding van overleg met onder meer de provincie Utrecht en ProRail. Het kwam ter sprake bij de aanvraag om een aanvullend krediet van 315.000 euro voor de aanleg van een voetgangersoversteekplaats bij het NS-station in Putten. De kosten vallen hoger uit omdat leidingen en seinen moeten worden verlegd, maar ook de perrons.

Wijnand Kooijmans

Bij Bert Klompenhouwer (VVD) speelde even met de gedachte dat dit wellicht voor korte tijd is wanneer de kwartierdienst wordt ingevoerd. Putten is de minst belangrijke halte langs de spoorlijn, waardoor een deel van de treinen daar niet meer stopt. Maar Koekkoek denkt dat dit niet het geval is.

DISCUSSIE Alle fracties stemmen wel in met het extra krediet en willen hieraan in de raad ook geen discussie meer wijden. De aanleg van de voetgangersoversteekplaats staat overigens pas gepland in 2019. Al heeft wethouder Koekkoek de stille hoop dat het wellicht nog eind dit jaar staat te gebeuren wanneer het treinverkeer rond Putten toch al enige tijd moet worden stilgelegd.

TOILET De kosten kunnen, zo geeft de wethouder aan, overigens nog meevallen. ProRail schat deze altijd hoog in om tegenvallers te voorkomen. De wethouder gaat verder kijken naar een openbaar toilet. Hij was de mening toegedaan dat dit in de reconstructieplannen was opgenomen.

BEHOEFTE De werkelijkheid is dat het toilet alleen toegankelijk is wanneer de stationsrestauratie is geopend. Dat leidt tot het doen van de behoefte door chauffeurs in de vrije natuur in de directe omgeving van het station en dat leidt weer tot overlast. Koekkoek vindt dat de chauffeurs wel een openbaar toilet moeten hebben.

PARKEREN Op dit moment is er ook voldoende parkeerruimte bij het station. Al denkt Koekkoek wel dat op den duur een terrein dichter bij het station moet worden gezocht. Nu wordt geparkeerd op een stukje bedrijventerrein. Dat kan dan weer voor bedrijvigheid worden gebruikt.

Het aantal reizigers dat van station Putten gebruik maakt geeft, zo zegt de wethouder, nog steeds een kleine groei te zien. Hij gaat ook kijken of treinreizigers ten onrechte hun auto parkeren langs de Cleenhorsterweg. In dat geval wordt gekeken of een verkeersbesluit nodig is om parkeren hier te verbieden.