• Movares (via Twitter)

Extra parkeerplaatsen bij station Putten

PUTTEN Bij het NS-station in Putten wordt een extra parkeerplaats aangelegd voor 28 personenauto's. De kosten hiervan bedragen vijftienduizend euro.

Wijnand Kooijmans

Tijdens de reconstructie van het Stationsplein in 2015 en 2016 werd aangenomen dat, op basis van de groei van het aantal reizigers, in 2020 een behoefte zou kunnen ontstaan aan extra parkeerruimte. Uitgegaan werd van tien tot vijftien extra parkeerplaatsen. Om bij de les te blijven werd vastgelegd dat periodiek het aantal auto's zou worden geteld.

In de maanden oktober en november kwam bij het college van burgemeester en wethouders het signaal binnen dat er te veel personenauto's in de bermen van de Cleenhorsterweg en de Zuiderzeestraatweg werden geparkeerd. Ook stonden er auto's op de bijzondere parkeerplaatsen als Kiss&Ride-plaatsen en de taxistandplaats. Vier weken is er vervolgend geteld waarbij werd vastgesteld dat er gemiddeld 125 van de 135 parkeerplaatsen waren bezet.

Opvallend was dat er dinsdag en donderdag forse uitschieters waren met tot ruim dertig geparkeerde auto's waarvoor geen parkeerplaats beschikbaar was. Op grond van de verkeersveiligheid moet, zo is de conclusie van het college, worden uitgegaan van het tekort aan parkeerplaatsen.

Het maakt dat het college vindt dat niet tot 2020 kan worden gewacht met het aanleggen van extra parkeerplaatsen. Gekozen wordt voor de locatie waar tijdens de reconstructie van het Stationsplein al een tijdelijke parkeerplaats was. De grond is al eigendom van de gemeente en de parkeerplaatsen zijn niet in strijd met het bestemmingsplan. Het geld wordt gehaald uit het budget dat beschikbaar is voor de aanpassing van de stationsomgeving. De extra parkeerplaatsen worden door extra bebording aangeduid.