• Het terrein waar in de toekomst mag worden geparkeerd. De eerste wagens staan al achter op het terrein.

    Wijnand Kooijmans

Extra parkeerterrein ook voor stallen van vrachtauto's

PUTTEN Het toekomstige extra parkeerterrein van transportbedrijf Van de Brug mag ook worden gebruikt voor het stallen van vrachtauto's van andere bedrijven.

Wijnand Kooijmans

Tegen de komst van het extra parkeerterrein aan de Voorthuizerstraat was bezwaar aangetekend door een bewoner van deze weg. Die maakt zich zorgen over het toekomstig gebruik. En dan vooral over het mogelijk parkeren van vrachtwagens van andere bedrijven, zoals Vierhouten Pallets, op het terrein. Volgens hem leidt dit tot onveilige verkeerssituaties en extra geluidsoverlast.

PROBLEMEN Volgens het college van burgemeester en wethouders wordt de komst van het extra parkeerterrein in eerste instantie mogelijk gemaakt voor het bedrijf Van de Brug zelf. Indien er de mogelijkheid is vrachtwagens van andere bedrijven hierop te parkeren voorziet het college hierin geen problemen.

Daarbij wordt wel aangegeven dat het belangrijk is dat het aan- en afrijden van de vrachtwagens via het terrein van Van de Brug blijft gaan. Er mag geen nieuwe uitrit op de Voorthuizerstraat worden gemaakt. Ook mag het terrein niet rechtstreeks vanaf de Koekamperweg ingereden worden. Deze weg mag alleen worden overgestoken. Dit wordt ook duidelijk vastgelegd in het bestemmingsplan.

REGIO Inmiddels is ook voldaan aan de voorwaarde van de provincie Gelderland de komst van het extra parkeerterrein te bespreken met de regiogemeenten. Hierbij is aangegeven dat er geen sprake is van uitbreiding van het wagenpark door Van de Brug. Hierdoor neemt ook het gebruik van de uitrit niet toe. Het toestaan van vrachtwagens van andere bedrijven wordt vastgelegd in het bestemmingsplan.

Voor het parkeren wordt de huidige agrarische bestemming van het terrein aangepast. Op het terrein mag een bedrijfsgebouw komen van 220 vierkante meter. Ook komt er een overkapping voor het plaatsen van zonnepanelen tot een oppervlakte van maximaal 1100 vierkante meter en een maximale hoogte van 2,5 meter.

Langs de Voorthuizerstraat komt een groenafscheiding van vijftien meter breed en langs de Koekamperweg van tien meter breed. De oversteek vanaf het nieuwe terrein langs de Koekamperweg naar het terrein van Van de Brug wordt verkeersveilig gemaakt. Op het terrein komen wadi's voor de opvang van water.