• 2015-04-22 10:23:16

    Lex van Lieshout

Extraatje van honderd euro voor chronisch zieken

PUTTEN Inwoners van Putten met een beperking en chronisch of psychosociaal problemen krijgen in 2016 een eenmalige uitkering van de gemeente van honderd euro. Voorwaarde is dat hun inkomen niet boven de huurtoeslag grens ligt. De verwachting is dat 1.750 inwoners een beroep doen op de regeling.

In 2015 kende Putten al een regeling die het mogelijk maakte dat chronisch zieken een beroep konden doen op een uitkering op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De regels waren dusdanig streng dat maar twintig procent van het beschikbare budget werd uitgegeven. Dat was reden te kijken naar regels om meer mensen te laten profiteren van de regeling.

Gekozen is voor een optie waardoor ook mensen met een ondersteuningsplan voor hulp bij het huishouden voor zowel licht als zware huishoudelijke werkzaamheden in aanmerking komen voor de honderd euro. Ook houders van een invalidenkaart met een looptijd van meer dan een jaar kunnen een beroep doen op de regeling en diegenen die over 2014 en 2015 het verplichte eigen risico van de zorgverzekering hebben betaald. De regeling gaat in per 1 juli. Inwoners komen met ingang van 1 januari 2016 met terugwerkende kracht in aanmerking voor de tegemoetkoming.