• ADRI BENSCHOP, PUTTEN (NLD)
  • ADRI BENSCHOP, PUTTEN (NLD)
  • ADRI BENSCHOP, PUTTEN (NLD)

Fontanus kiest Aalt Posthouwer als nieuwe voorzitter

Angela de Graaf

PUTTEN - Na acht jaar voorzitterschap draagt Wichert Drost, voorzitter van het mannenkoor Fontanus Putten, dit jaar de hamer over. Terugblikkend geeft hij aan dat het destijds niet zijn ambitie was om voorzitter te worden: ,Ik ging op koor om zo de blijde boodschap uit te dragen, maar na een dringend beroep heb ik toch de voorzittershamer ter hand genomen. Zo zit ik nou eenmaal in elkaar!' aldus Drost.

De stemming tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van het Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus was bedrukt. Het bericht, Henk Grift, één van de koorleden als vermist is opgegeven maakte diepe indruk. Wat doe je dan, als koor? De mannen hebben maar één antwoord: zingen. Kun je wel zingen in zo'n situatie? Dan komen de oude woorden van Augustinus boven: 'Zingen is bidden in het kwadraat.'

Dankwoord

Voor de laatste keer opende Wichert Drost de avond met een korte terugblik op het afgelopen jaar. Met tevredenheid blikte hij terug. Lovend sprak hij over de uitvoeringen, de activiteiten, en de saamhorigheid tijdens de repetities. Na een kleine terugloop zijn er onlangs weer nieuwe leden bijgekomen. Het koor telt nu 105 leden: ,,Dat voelt echt goed. Ik wil iedereen bedanken. Ook de sponsors en donateurs die het koor ieder jaar weer steunen en een warm hart toedragen!" aldus Drost.

Nieuwe voorzitter

Na het overhandigen van de voorzittershamer was het de beurt aan Aalt Posthouwer om zich voor te stellen als nieuwe voorzitter. Kijkend naar Fontanus voelt Aalt zich thuis. Hij heeft geconstateerd dat Fontanus een doorsnee is van een kerkelijke gemeente. Mannen, vaders, en grootvaders, die van alles hebben meegemaakt. Getekend zijn door het leven, maar met elkaar verbonden door hun passie: zingen. Aalt wil zich graag inzetten als ambassadeur voor Fontanus: ,,Ik wil graag in de voetsporen treden van Wichert en, zoals ook eerdere voorzitters dat hebben gedaan, met respect omgaan met de grondslag en de statuten van het koor. Om zo, samen met bestuur en leden, de boodschap van de Heer zingend uit te dragen", aldus Posthouwer.

Jubilarissen

Tijdens de ledenvergadering zijn er zeven jubilarissen gehuldigd. De jubilarissen Henk Schipper, Jan Evers, Jan van de Brink, Wouter Geurtsen, Henny Schoeman, Henk Staal en Cees van Stralen ontvingen uit de handen van Drost de felicitaties en de daarbij horende ornamenten. Met grote dankbaarheid ontvingen de jubilarissen de geschenken op een bescheiden wijze. Zoals één van de jubilarissen verwoordde: ,Het gaat eigenlijk niet om ons. Wij zingen om een boodschap te brengen. Hem zij de eer!'

Agenda

Er staan voor het koor weer een aantal optredens op het programma. Op zaterdag 7 maart zingt het koor in Sprang Capelle samen met het 's Grevelduins Mannenkoor 'De Lofzang'. Op zaterdag 18 april is er een optreden in Uddel met het Christelijk gemengd koor 'Con Amore'. Meer informatie is te vinden op de website van het koor: www.mannenkoorfontanus.nl

Foto-onderschrift: Wichert Drost geeft het voorzitterschap over aan Aalt Posthouwer