• ADRI BENSCHOP, PUTTEN (NLD)
  • ADRI BENSCHOP, PUTTEN (NLD)
  • ADRI BENSCHOP, PUTTEN (NLD)

Fontanus kiest nieuwe voorzitter

PUTTEN De stemming tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van het Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus op 24 februari was bedrukt. Het bericht dat één van de koorleden sinds zaterdag 21 februari als vermist is opgegeven maakte diepe indruk.

Voorzitter Wichert Drost nam het woord voor een korte terugblik op het afgelopen jaar. Voor de laatste keer, want hij neemt dit jaar afscheid als voorzitter. Met tevredenheid blikte hij terug, want na een kleine terugloop zijn er onlangs weer nieuwe leden bijgekomen. Het koor telt nu 105 leden.

JUBILARISSEN Tijdens de ledenvergadering werden zeven jubilarissen gehuldigd. In 2014 waren drie leden 10 jaar lid, twee leden 20 jaar lid en twee leden maar liefst 35 jaar lid van het mannenkoor. De jubilarissen ontvingen uit handen van de scheidend voorzitter, de heer Wichert Drost, de felicitaties en de daarbij behorende ornamenten van Fontanus: een horloge en een briljantje op de inmiddels bij de 35-jarige jubilarissen in het bezit zijnde Gouden G-sleutel voor op het revers.

POSTHOUWER VOORZITTER Na acht jaar voorzitterschap draagt Wichert Drost dit jaar de hamer over. In zijn dankwoord benoemde Coen van Bemmel, vice voorzitter, de gedrevenheid, de hartstocht waarmee Wichert zijn taak vervulde. Na het overhandigen van de voorzittershamer aan Aalt Posthouwer was het aan de nieuwe preses om zich voor te stellen. Puttenaar, 60 jaar, afkomstig uit de varkenshouderij. Lid van de Oude Kerk, ouderling. Aalt is bijna een jaar lid en is gevraagd om voorzitter te willen worden. Heeft zich dus niet verkiesbaar gesteld. Naar zichzelf kijkend denkt hij dat woorden als eerlijk, rechtvaardig integer wel bij hem passen.

Voor de komende tijd staan er voor het koor weer een aantal optredens op het programma. Op 7 maart zingt het koor in Sprang Capelle samen met het 's Grevelduins Mannenkoor De Lofzang. Op 18 april is er een optreden in Uddel met het Christelijk gemengd koor Con Amore.

Meer informatie is te vinden op de website van het koor: www.mannenkoorfontanus.nl.

Op de foto: Henk Schipper, Jan Evers, Jan van de Brink, Wouter Geurtsen, Henny Schoeman en Henk Staal. Cees van Stralen ontbreekt of de foto i.v.m. ziekte.