• ANP Foto

'Foutparkeerders mogen rekenen op bezoek van boa'

PUTTEN Verkeerd geparkeerde auto's op de Van Oldenbarneveltstraat mogen rekenen op een bezoek van de boa's van de gemeente Putten. Dat stelt wethouder Roelof Koekkoek naar aanleiding van vragen van Jan van den Brink (SGP).

Wijnand Kooijmans

Van den Brink wijst op de delen van de stoep die met zwarte tegels zijn gemarkeerd en waarop geparkeerd mag worden. Hierbij doen zich in zijn ogen onwenselijke situaties voor. Er wordt buiten de gemarkeerde zones geparkeerd, te ver op de stoep of in de bochten buiten de markering. De stoep tussen de markering en de erfafscheiding is volgens hem op sommige plaatsen te smal door de weelderige begroeiing van de erfafscheiding.

PRAKTIJK Dat leidt er in de praktijk toe, zo heeft Van den Brink gezien, dat voetgangers al dan niet met kinderwagens over de weg de geparkeerde auto's moeten passeren. Met name bij de passage tussen de Anna van Gelrestraat en de ingang van de Ichtusschool bij de parkingang levert dit, zo vindt de SGP'er, gevaar op voor schoolgaande kinderen en ouders.

Volgens Koekkoek is het aantal klachten sinds het gewijzigde parkeerregime flink gedaald. Wanneer verkeerd wordt geparkeerd, wordt de boa's gevraagd handelend op te treden. Bewoners van wie het groen te ver over het trottoir hangt, mogen rekenen op een aanschrijving van de gemeente om dit in orde te brengen. Het trottoir is, zo vindt Koekkoek, breed genoeg om overheen te kunnen lopen met een kinderwagen.

CHAOS Bij de school is het, naar de mening van de wethouder, altijd een chaos als het gaat om het halen en brengen van kinderen. Dat gebeurt vaak met de auto, terwijl lopen of fietsen volgens de wethouder beter zou zijn. Indien er een knelpunt ontstaat, wordt dit overlegd met de school met het verzoek de ouders te informeren, zo zegt Koekkoek toe.

BETERE MARKERING De SGP wil ook graag een betere markering van de oversteek van de Anna van Gelrestraat naar de Van Oldenbarneveltstraat over de Halvinkhuizerweg. Mede omdat deze kruising veel gebruik wordt door schoolgaande jeugd. Volgens wethouder Koekkoek gaat het om wegen van rechts en is het daardoor niet gewenst op dit moment extra bebording aan te brengen. Bij de reconstructie van de weg in 2022 wil de gemeente wel bekijken of het mogelijk is duidelijker aan te geven of het gaat om een weg of een uitritconstructie. Maar op dit moment wil hij geen oversteekplaats aanbrengen op deze plek.