Geen ambassadeurschap wethouder

PUTTEN Achteraf leek het hem niet zo'n goed idee. Daarom heeft wethouder Ard Kleijer het ambassadeurschap van de Stichting Present neergelegd zonder ooit actief te zijn geweest voor deze organisatie. Dat gaf Kleijer aan tijdens de vergadering van de Puttense raadscommissie Samenleving. Ook heeft hij het trainerschap bij de jeugd van SDC(P) inmiddels neergelegd. Maar volgens hem had hij de technische commissie van de voetbalvereniging dat al kenbaar gemaakt, voordat commotie ontstond rond onterecht uitgekeerd uitgekeerde subsidie aan de vereniging voor de aanleg van een kunstgrasveld. Naar aanleiding hiervan legde Kleijer een deel van de portefeuille sport neer.

Wijnand Kooijmans

Over het ambassadeurschap van de Stichting Present waren vragen gesteld door de VVD en Gemeentebelangen. Robin Hoogendijk van deze laatste partij vond dat het ambassadeurschap van Kleijer onverenigbaar is met zijn positie als wethouder. Maar nam genoegen met de uitleg van de wethouder en tekende op dit punt de vrede.

Aanleiding voor de discussie is de begeleiding die Present gaat geven aan statushouders binnen de gemeente. Deze partij kwam, zo liet Kleijer weten, goedkoper uit de bus dan de Stichting Vluchtelingenwerk. Meerdere partijen hadden vraagtekens geplaatst bij deze keuze omdat Present op dit punt weinig tot geen ervaring heeft. In het verleden verzorgde de gemeente zelf de opvang met behulp van vrijwilligers. Hierdoor konden de kosten beperkt worden gehouden. Door een wijziging van de wet heeft de gemeente echter op dit punt geen taak meer. Bovendien bleek de toename van het aantal statushouders de begeleiding niet meer haalbaar voor de gemeente, mede omdat vrijwilligers dreigden af te haken.

Met Present vindt regelmatig een evaluatie plaats van de werkzaamheden. Mocht de gemeente niet tevreden zijn dan kan de overeenkomst per drie maanden worden opgezegd. Het contract met de stichting is voorlopig aangegaan voor een periode van twee jaar. Wij Putten hamerde nog op een goede begeleiding van de toekomstige Puttenaren.