• Stockfoto ter illustratie

    Robert Vos

Geen appartementen bij begraafplaats

PUTTEN Er mag geen grootschalig complex met 23 appartementen worden gebouwd op een perceel aan de Engweg in Putten. Het college van burgemeester en wethouders wijst de aanvraag af, maar biedt wel een alternatief.

Wijnand Kooijmans

Op grond van het huidige bestemmingsplan is op het betreffende perceel de bouw van één woning toegestaan. Om hier meer woningen te mogen bouwen is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.

LIGGING Het college zegt dat de bouw van appartementen op zich past binnen de uitgangspunten voor nieuwbouw binnen de bestaande bebouwing. Het stelt zich echter op het standpunt dat de aanvrager onvoldoende rekening heeft gehouden met de bijzondere ligging van het perceel, direct grenzend aan de 'Nieuwe Begraafplaats.'

NIET WENSELIJK De entree van het complex is gericht op de Engweg maar, zo stelt het college vast, een behoorlijk aantal appartementen is georiënteerd en heeft alleen uitzicht op de begraafplaats. Afgezien van de vraag of het gaat om een wenselijke situatie is er daardoor, zo vindt het college, sprake van een matige woonkwaliteit. Ook als de begraafplaats door een forse bomenrij wordt afgeschermd, wordt de ligging van de appartementen op vooral het achterterrein uit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk gevonden.

VILLA-ACHTIG Eventuele nieuwbouw, waarin meerdere wooneenheden zijn ondergebracht, moet een meer villa-achtige uitstraling krijgen, waarbij de woningen zo veel mogelijk op de Engweg moeten zijn gericht. Hiernaast dient aanvrager rekening te houden met het gemeentelijk woningbouwprogramma.