• De gemeente wil meewerken aan de wijziging van het bestemmingsplan.

    Wijnand Kooijmans

Geen derden in praktijkruimte bij woning

PUTTEN De eigenaar van een perceel aan de Drieseweg mag de voormalige ruimte waarin een huisartsenpraktijk was gevestigd niet verhuren aan derden voor het uitoefenen van een bedrijf. Dat is besloten door het Puttense college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

De medische praktijk is verplaatst naar het medisch centrum Da Costa aan de Klaas Frisohof. Makelaardij Zielman heeft, namens de eigenaar, de gemeente gevraagd de mogelijkheden voor verhuur van het pand te verruimen. Dit door verhuur van de aan het huis vast gebouwde praktijkruimte toe te staan. Het college sluit niet uit de komende tijd meer aanvragen op dit gebied te ontvangen in verband met de opening van het nieuwe medische centrum. In het verleden zijn de mogelijkheden voor hun uitoefenen van een bedrijf aan huis door de gemeente verruimd.

In het verleden was dit alleen toegestaan aan beoefenaars van zogenoemde vrije beroepen als huisartsen en notarissen. Maar nu mogen ook bijvoorbeeld starters vanuit huis werken zodat ze niet hoeven te investeren in bedrijfsruimte. Het stimuleren van starters en het tegengaan van woon-werkverkeer waren en zijn voor het college argumenten om beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis te stimuleren.

ACTIVITEITEN Voor het college weegt zwaar dat het woonkarakter van de woning en de woonomgeving in stand wordt gehouden. Zo mogen activiteiten geen overlast veroorzaken voor omwonenden. Om dat te bereiken is een lijst opgesteld met toegestane beroepen. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat het beroep uitsluitend mag worden uitgeoefend door personen die in het huis woonachtig zijn.

Deze stelregel wil de gemeente ook voor de betreffende woning blijven hanteren. Vestiging van bedrijven die geen functionele relatie hebben met de woning doet, zo geeft het college aan, inbreuk op het overwegende woonkarakter van de woonbuurt, zoals daarvan sprake is aan de Drieseweg. Daarom wordt vastgehouden aan de regel dat het beroep of bedrijf uitsluitend mag worden uitgeoefend door de bewoner(s) van de betreffende woning.