• Archief BDU Media

Geen gesprek over onderhoud

PUTTEN Voetbalvereniging SDC(P) is welkom om met de gemeente Putten in gesprek te gaan over alle gewenste onderwerpen. Behalve als het gaat om een subsidie voor groot onderhoud van de velden.

Wijnand Kooijmans

Dat zegt wethouder Gerbert Priem naar aanleiding van vragen van Reinie van Schoor (CDA). Zij riep het college juist op over deze kwestie met de vereniging in gesprek te gaan. Priem vindt dat het de vereniging voldoende duidelijk is gemaakt dat in 2019 geen recht meer bestaat op subsidie hiervoor. Het college is niet bereid om in 2019 alsnog een overbruggingssubsidie te geven, zoals gevraagd door Van Schoor. Wethouder Priem zegt dat dit ook in strijd zou zijn met een raadsbesluit. Het CDA beraadt zich over een eventuele motie.