• Wijnand Kooijmans

Geen korting meer op afvalstoffenheffing

PUTTEN Er komt een eind aan de korting van 37,50 euro die de huishoudens in Putten kregen op de afvalstoffenheffing.

Wijnand Kooijmans

Drie jaar achtereen werd de korting gegeven omdat er voldoende financiële reserves zaten in de pot voor het ophalen van het afval. Maar deze is inmiddels dusdanig geslonken dat de raadscommissie wordt voorgesteld de korting af te schaffen. De afvalstoffenheffing stijgt van 75,00 naar 76,50 euro.

TOERISTENBELASTING Om het scheiden van afval te bevorderen is ook besloten het tarief van de restafvalzak met 0,10 eurocent te verhogen tot 1,30 euro. De tarieven voor de overige afvalzakken worden niet verhoogd. De toeristenbelasting stijgt, zo is het voorstel, met twee eurocent naar 1,11 euro per overnachting. Het gaat om een verhoging met 1,9 procent, het inflatiecijfer.

VASTSTELLING Ook de onroerendzaakbelasting wordt voorlopig met 1,9 procent verhoogd. De definitieve vaststelling vindt echter pas plaats begin januari. De gemeente is verplicht een tariefsverhoging voor 1 januari 2019 vast te stellen. Indien dat wordt nagelaten mag het tarief alleen nog worden verlaagd. Voor deze oplossing is gekozen omdat er een herwaardering van de waarde van de panden plaats vindt.

TARIEVEN De regeling geldt ook voor meerdere andere belastingen, zoals de lege, de toeristen- en forensenbelasting. De precariokosten voor nutsbedrijven blijven gelijk. De gemeente mag deze tot 1 januari 2022 blijven heffen, maar mag de tarieven tot deze tijd niet verhogen.

BEGRAVEN De kosten voor het begraven worden duurder. Het tarief voor het begraven stijgt met veertien euro tot een bedrag van 746,50 euro. Voor het kopen van een graf voor een periode van dertig jaar stijgt het tarief van 1.227 euro naar 1.252 euro. Wie het grafrecht met tien jaar wil verlengen, betaalt vanaf 1 januari 2019 een bedrag van 417 euro, acht euro meer.