Geen parkeerverbod deel Hoorneweg

PUTTEN De gemeente Putten ziet af van het instellen van een parkeerverbod langs een deel van de Hoorneweg. Wel wordt de binnenbocht met een meter verbreed. De eigenaar van een agrarisch bedrijf met fokzeugen en akkerbouw had het parkeerverbod aangevraagd. De commissie bezwaarschriften uit wel flinke kritiek op het college omdat ze niet zorgvuldig gehandeld zou hebben.

Wijnand Kooijmans

De agrariër bewerkt zo'n vijftig hectare grond, grotendeels gelegen in een bosachtige omgeving. Om deze te bereiken maakt hij veelvuldig gebruik van de Hoorneweg. Hierbij ondervindt hij hinder van geparkeerd staande voertuigen welke de doorgang belemmeren voor vrachtverkeer en landbouwverkeer. In eerste instantie wilde hij een parkeerverbod voor beide zijden van de weg, later was hij van mening dat kan worden volstaan met een parkeerverbod langs één zijde van de weg.

Het college besloot op dit moment nog geen parkeerverbod in te stellen, maar eerst een onderzoek te starten naar het parkeren. Overtreders zijn inmiddels aangeschreven door de gemeente. Ook zegde het college toe verkeerstellingen te houden in de bocht van de Hoorneweg. Daar richt zich de kritiek op van de commissie bezwaarschriften. Geconstateerd wordt dat namens het college weliswaar enkele verkeersmetingen zijn uitgevoerd maar dat volstrekt onduidelijk is welke conclusies daaruit getrokken zijn. Pas tijdens de zitting van de commissie werd namens het college aangegeven dat ook het parkeergedrag is onderzocht. Maar ook hier vindt de commissie het onduidelijk welke conclusies het college hieruit heeft verbonden.

De kritiek, en ook de conclusie dat niets de trage besluitvorming rechtvaardigt, maakt dat de agrariër formeel zijn bezwaarschrift gegrond ziet en ook de daaraan verbonden kosten vergoed krijgt. Maar tegelijk heeft het college besloten dat wordt vastgehouden aan de oorspronkelijke conclusie dat een parkeerverbod niet noodzakelijk is.