• Archief BDUmedia

Geen plek voor flexwoningen

PUTTEN De eigenaar van de Schauwhof in Putten is niet bereid vrijkomende woningen, tot het moment van sloop en nieuwbouw, beschikbaar te stellen als flexwoningen. Dat blijkt uit een brief die door het college van burgemeester en wethouders is verstuurd aan de gemeenteraad.

Wijnand Kooijmans

In de vergadering van de commissie economie, bestuur en openbare ruimte is gesproken over de kansen van flexwonen in Putten. Het gaat dan om snel beschikbare en betaalbare huisvesting. De vraag doet zich voor bij onder anderen arbeidsmigranten, mensen die uit beschermd wonen komen en bij scheidingen. Daarnaast is er een groep met spoedzoekers.

ANDERE OPTIES In het rapport dat ten grondslag lag aan de discussie werd De Schauwhof als enige mogelijk locatie genoemd. Daarnaast onderzoekt het college wel andere opties. Nu de eigenaar heeft laten weten niet mee te willen werken geeft het college aan op dit moment geen besluiten te kunnen nemen.

Het rapport wordt nu gezien als bouwsteen voor het opstellen van overkoepelend beleid.