• import

'Geen reden voor barbaars optreden'

PUTTEN Het Puttense college heeft geen valide reden barbaars op te treden tegen permanente bewoners van recreatiewoningen. Tot die conclusie komt Siebold de Boer in een brief aan de gemeenteraad van Putten naar aanleiding van informatie die hem is verstrekt door de provincie Gelderland.

Wijnand Kooijmans

In de brief geeft De Boer aan dat hij door de gemeente onjuist is geïnformeerd als het gaat om zijn verzoek hem documenten te sturen. Het gaat dan om brieven waaruit moet blijken dat de gemeente door de provincie Gelderland wordt gekort op het aantal te bouwen woningen. Dit indien niet wordt opgetreden tegen de permanente bewoning.

Als antwoord kreeg, zo stelt De Boer, van het Puttense college, dat men behalve twee brieven uit 2015 van de provincie Gelderland niets relevants heeft kunnen vinden. Van de provincie Gelderland ontving hij, zo zegt De Boer, echter zeven brieven die waren gericht aan de gemeente Putten en antwoord gaven op zijn vragen.

CONCLUSIE Uit de documentatie van de provincie trekt De Boer de conclusie dat Putten niet wordt gekort op het aantal woningen indien niet wordt opgetreden. Hij geeft aan dat alleen wanneer een zomerhuisje wordt gepromoveerd tot woning dit ten koste gaat van het aantal te bouwen woningen. Bij tijdelijke bewoning van een zomerhuisje gaan de woningen alleen tijdelijk af van het contingent toegewezen woningen. Wanneer een zomerhuisje de bestemming recreatiewoning houdt met de aanduiding 'permanente bewoning toegestaan', gaan deze niet af van het woningbouwcontingent.

HUMANER De Boer verwijst naar de, in zijn ogen, humanere aanpak van de gemeente Ermelo. Legalisatie heeft geen effect op het aantal te bouwen woningen maar lost, in de ogen van De Boer, een probleem op voor mensen die niet over de middelen en mogelijkheden beschikken een andere woonruimte te betrekken. Volgens De Boer heeft de gemeente ook nooit het argument dat er sprake zou zijn van overmatige criminaliteit op recreatieparken hard kunnen maken.

De Boer verwijt de vorige gemeenteraad het erbij te hebben laten zitten. Hij doet daarom een beroep op de huidige gemeenteraad zich barmhartig te ontfermen over de bewoners van recreatiewoningen.

Het Puttense college kan nog niet reageren. De brief is gericht aan de raad waardoor het college nog geen kennis heeft kunnen nemen van de inhoud.