• archief BDU

Geen ruimere openingstijden voor horeca

PUTTEN Burgemeester Henk Lambooij krijgt van de meerderheid van de raad niet de vrijheid tijdens een overleg met de horeca het sluitingsuur een uur te verzetten. Een poging hierdoor van Gemeentebelangen en CDA werd tijdens de raadsvergadering door de drie coalitiepartijen verworpen.

Wijnand Kooijmans

Beide oppositiepartijen stelden de sluitingstijd aan de orde tijdens de vaststelling van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Putten. Gemeentebelangen wilde daarnaast laten opnemen dat ook het uiten van ruwe of grove taal niet is toegestaan. Daarvoor kreeg men bij geen enkele andere partij de handen op elkaar.

HORECAVERKEER Doel van de verruiming van de openingstijden is om horecaverkeer te voorkomen tussen Putten en de omliggende plaatsen Ermelo en Harderwijk. Onderzoek van Gemeentebelangen heeft, zo zegt Robin Hoogendijk, uitgewezen dat vooral veel jongeren tussen de dertien en vijftien jaar hier zitten te 'zuipen'. Hij wil daarom dat Lambooij de ruimte krijgt de verruiming te bespreken met de Puttense horeca en daarvoor niet eerst terug moet naar de raad.

DISCUSSIE Het voorstel leidde tot een felle discussie tussen vooral Hoogendijk en Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie). De laatste vindt onder meer dat Gemeentebelangen na heeft gelaten te onderzoeken wat omwonenden vinden van een eventuele verruiming van de openingstijden. Hij wijst erop dat Putten juist ouderen heeft aangemoedigd in het centrum te gaan wonen.

EIGEN KEUS Hoogendijk vindt dat men bij het wonen in het centrum rekening moet houden met de aanwezigheid van horeca. Een zeker spanningsveld blijft er in zijn ogen dan ook altijd bestaan. Wie tegen paarden, koeien en mest is moet er, wat hem betreft, ook niet voor kiezen in het buitengebied te gaan wonen.

Van den Heuvel maar ook Ewoud 't Jong (SGP) vinden dat er in het verleden afspraken zijn gemaakt met de buurgemeenten over de sluitingstijden. Ermelo en Harderwijk hebben de keus gemaakt daarvan af te wijken en niet Putten. Burgemeester Lambooij vindt het sluitingsuur een politiek item en wil daarin ook niet teveel treden. Wel wijst hij erop dat de meeste horecagelegenheden in Putten jongeren onder de achttien jaar zaterdagavond niet toelaten.

RUWE TAAL Ook voor het toevoegen van een verbod op ruwe en grove taal krijgt Gemeentebelangen geen steun. Herman Luitjes (Wij Putten) vindt dat ook hier sprake is van een onvoldragen voorstel van Gemeentebelangen. Onder meer omdat niet duidelijk is wat onder grove en ruwe taal moet worden verstaan.

VLOEKVERBOD Geen enkele partij wil het vloekverbod schrappen uit de APV, ondanks dat het een symbolisch karakter heeft. Aan nog meer symbolische artikelen hebben de andere partijen geen behoefte.