• ANP Foto

Geen standpunt over 60 kilometer op Voorthuizerstraat

PUTTEN De veiligheid van het fietspad langs de Voorthuizerstraat heeft een hoge prioriteit voor het Puttense college van burgemeester en wethouders. Dat is ook kenbaar gemaakt aan de provincie Gelderland naar aanleiding van de voorbereidingen voor groot onderhoud aan deze weg.

Wijnand Kooijmans

Het college wil eerst de uitkomsten van het onderzoek afwachten voordat een standpunt wordt ingenomen over de wens van bewoners van de Voorthuizerstraat de maximum snelheid op deze weg buiten de bebouwde kom te verlagen tot zestig kilometer per uur. Dat blijkt uit het antwoord op vragen van de fractie van Wij Putten.

KLANKBORDGROEP Het onderhoud en de voorbereidingen daarvoor zijn een zaak van de provincie, zo zegt het college, omdat het gaat om een provinciale weg. De gemeente Putten is wel ambtelijk vertegenwoordigd in de projectgroep, net als de gemeenten Nijkerk en Barneveld. De samenstelling van de klankbordgroep is een zaak geweest van de provincie. Door de gemeente wordt geen actief contact onderhouden met de leden van de klankbordgroep. Wel heeft éen van de leden zijn visie kenbaar gemaakt bij de wethouder.

STANDPUNT Zodra het onderzoek naar de mogelijke varianten van de reconstructie is afgerond worden de gemeenten geïnformeerd over de uitkomsten. Het Puttense college gaat de dan verkregen informatie delen met de gemeenteraad. Eventueel kan de raad dan middels een motie het standpunt bepalen.