• Archief BDU Media

Geen statushouders maar starters op terrein Matchpoint

PUTTEN Op het terrein van Matchpoint in Putten komen geen tijdelijke units voor statushouders. Hiervoor in de plaats komen er woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens maar ook enkele woningen voor starters. Daaraan bestaat binnen Putten de grootste behoefte, zo zegt wethouder Nico Gerritsen.

Wijnand Kooijmans

In de raadsvergadering leidde een motie van Gemeentebelangen en VVD tot een verhitte discussie tussen de diverse raadsfracties. Hierin werd het college van burgemeester en wethouders gevraagd voor 1 februari 2018 met een plan van aanpak te komen voor woningbouw op de locatie Matchpoint. En dan wel grondgebonden woningen, zoals eerder vastgelegd door de gemeenteraad.

Maar er blijken al concrete plannen te bestaan voor de invulling van het terrein. Wethouder Gerritsen gaat deze 31 oktober bespreken met de omwonenden. In november komen daarna de commissies Samenleving en Ruimte aan bod om hun mening te geven over de plannen.

BIJEENKOMST Door de gemeenteraad was de locatie aanvankelijk aangewezen als één van de locaties voor tijdelijke huisvesting van statushouders en personen in nood. Tijdens een bijeenkomst met de omwonenden in juli werd van hun zijde hier fel tegen geageerd. Zij willen een definitieve invulling van de locatie.

Dat is, zo zegt Gerritsen, voor het college aanleiding geweest de mogelijkheden voor een permanente invulling te onderzoeken. Dat dit nu kan is mede een gevolg van de afnemende vraag statushouders te huisvesten (nog acht dit jaar) en het vinden van een tijdelijke oplossing voor de zogenoemde personen in nood in vakantiewoningen bij het Hof van Putten.

BEELD Herman Luitjes (Wij Putten) is van mening dat Gemeentebelangen en de VVD met de motie achter de feiten aanlopen en deze eigenlijk alleen vertragend kan werken. Tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten op de betreffende locatie is nooit in beeld geweest. Hij vindt dat vooral Gemeentebelangen de omwonenden, massaal aanwezig in de raadszaal, op het verkeerde been heeft gezet.

Luitjes erkent dat er in Putten een groot tekort aan woningen bestaat. Maar legt de schuld daarvan deels bij de provincie Gelderland. ,,Zij leggen ons te veel aan de ketting en moeten ons meer ruimte geven om woningen te bouwen." Hij heeft ook kritiek op de mening van Gemeentebelangen dat de woningen op het terrein van Matchpoint een aanvulling zijn van het gebied Husselerveld. Terwijl juist is vastgesteld dat de ontsluiting niet via de Nijkerkerstraat maar de Mennestraat moet plaatsvinden.

COMMUNICATIE Bert Klompenhouwer (VVD) vindt dat het wel aan communicatie met de omwonenden heeft geschort. Hen had in een eerder stadium meegedeeld kunnen worden dat wordt afgezien van tijdelijke huisvesting. Dat had tot minder onrust geleid onder de omwonenden. Maar volgens wethouder Gerritsen kan dit pas nu omdat er concrete schetsen liggen voor de invulling van het gebied. Hij vindt dat hij heeft voldaan aan de afspraken met de omwonenden in het najaar hen verder te informeren over de voortgang van de plannen.

De motie werd verworpen met alleen de stemmen van Gemeentebelangen, VVD en CDA voor.