Geen toestemming voor het plaatsen van ooievaarsnest

PUTTEN - Ooievaars kunnen een huisvesting in de gemeente Putten momenteel op hun buik schrijven. De aanvraag van Puttenaar Aalt Pieper, voor het plaatsen van een ooievaarsnest op zijn grond aan de Broekermolenweg, is namelijk afgewezen. Reden hiervoor is dat het plaatsen van de paal in strijd is met de algemene ruimtelijke beleidsuitgangspunten voor dit gebied. Angela de GraafOp de grond van Pieper mag geen paal voor een ooievaarsnest worden neergezet. Dat is de conclusie van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten. Met toepassing van een binnenlandse afwijkingsmogelijkheid kan eventueel medewerking worden verleend aan een bouwwerk buiten het bouwvlak tot maximaal 2,5 meter hoog. Het aangevraagde bouwwerk is alleen 9,3 meter hoog en voldoet hier dus niet aan. Daarnaast moeten de bouwwerken, conform de bestemmingsomschrijving, gebouwd worden ten behoeve van de bestemming agrarisch. Ook dit is niet het geval volgens de gemeente. Pieper vindt het besluit zeer teleurstellend: ,Ik heb de paal van een vriend gekregen en het leek mij een leuk idee om een ooievaarsnest te plaatsen. Zo'n paal staat volgens mij niemand in de weg.'Stichting Natuur en Milieu PuttenOm een goede belangenafweging te kunnen maken heeft de gemeente ook contact opgenomen met de Stichting Natuur en Milieu Putten. De gemeente heeft navraag gedaan of er op grond van natuurdoelstellingen behoefte is aan een voorziening voor ooievaars. De stichting heeft aangegeven dat dit niet het geval is. Het is volgens de stichting geen logische plek voor een ooievaar om te nestelen. Er worden weliswaar incidenteel ooievaars in dit gebied gesignaleerd maar deze zijn meer op doortocht. Deze ooievaars hebben niet de intentie om zich in dit gebied te nestelen. Een nestplaats dichter bij het poldergebied zou eerder in een behoefte kunnen voorzien. VerbazingPieper is verbaasd over deze reactie: ,Je hebt als je een nestkastje ophangt ook niet de zekerheid dat er daadwerkelijk een vogel in het kastje gaat broeden, maar als je niets ophangt dan weet je zeker dat er niets zal gebeuren. Zo is dat ook met een ooievaarsnest.' Daarnaast vindt Pieper het raar dat nota bene deze stichting tegen het plaatsen van een ooievaarsnest is: ,Ik vind het vreemd dat de Stichting voor Natuur en Milieu Putten tegen het plaatsen van een ooievaarsnest is. Ik zeg namelijk ook niet tegen mijn klanten dat ze ergens anders naar toe moeten gaan.'Gemiste kansDe bevindingen van de stichting zijn kortgesloten met de aanvrager, maar Pieper heeft hier verder geen reactie meer op gegeven: ,Ik wil hier geen consequenties aan verbinden. Dat is de paal mij niet waard. Ik vind het alleen wel heel erg jammer. Wat mij betreft een gemiste kans!'Foto: Dit beeld zullen we de komende periode niet in de gemeente Putten aantreffen.