• Lex van Lieshout

Geen vuurwerkvrije zone voor dieren in de Groene Scheg

PUTTEN De aanwezigheid van dieren in de Groene Scheg maakt het niet noodzakelijk daar een vuurwerkvrije zone in te stellen. Dat zegt burgemeester Henk Lambooij naar aanleiding van een suggestie hiertoe van Arap-John Tigchelaar (Wij Putten).

Wijnand Kooijmans

Het raadslid riep het college van burgemeester en wethouders op na te denken om in de algemene plaatselijke verordening (APV) plaatsen op te nemen waar liever geen vuurwerk wordt afgeschoten. Naast verzorgingshuizen noemde Tigchelaar daarbij kwetsbare natuurgebieden en het park De Groene Scheg. Volgens Lambooij is het afsteken van vuurwerk in natuurgebieden op voorhand al verboden.

ROTJES Tigchelaar kwam tot zijn verzoek naar aanleiding van gesprekken die Wij Putten heeft gevoerd met inwoners. Waarbij hij aangaf dat zijn partij op zich niets tegen vuurwerk heeft en zelfs een beetje gek is op tradities. Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) ziet niets in zo'n verbod. Volgens hem moet dat dan gehandhaafd worden en hij denkt dat de politie liever op boeven jaagt dan achter jongetjes aan te rennen met rotjes.

Burgemeester Lambooij zegt dat vuurwerkvrije zones door burgers zelf kunnen worden aangedragen. Bij zo'n verzoek zal de gemeente daarmee zeer welwillend omgaan. ,,Want als burgers iets gezamenlijk willen, waarom zou je je dan als gemeente daar tegen verzetten."

WINKELWAGENTJES In de wijzigingsvoorstellen is ook een voorstel rond het laten slingeren van winkelwagentjes opgenomen. Volgens Lambooij is dit gedaan om eigenaren van supermarkten te kunnen dwingen hun wagentjes op te halen wanneer deze te ver van hun winkel zijn verwijderd. In de praktijk is hiervan soms sprake.

Het verplicht muilkorven van honden op eigen erf is, zo zegt burgemeester Lambooij, ingegeven door de praktijk. Het is voorgekomen dat door bijtgrage honden zowel mensen als andere dieren bijtwonden hebben opgelopen. Het muilkorfverbod vindt Lambooij dan een betere beslissing dan het verplicht moeten laten inslapen van een hond. Overigens verwacht hij dat zo'n verbod niet vaker dan één keer per jaar moet worden opgelegd.

HORECA Door Tigchelaar werd Lambooij aangespoord te gaan praten met de horeca over hun wensen ten aanzien van de sluitingstijden van zowel de horecabedrijven als de terrassen. Volgens Lambooij is het echter de horeca zelf die enkele besprekingen heeft afgezegd. Waar Tigchelaar wat betreft de sluitingstijd liever aansluiting zoekt bij Ermelo geeft Lambooij aan dat de politie het juist wel fijn vindt dat er afwijkende tijden zijn. ,,Dan hoeven ze niet overal tegelijk te zijn."

Wanneer sluitingstijden moeten worden gewijzigd vindt Lambooij dit een zaak van de gemeenteraad zelf. Het zou alleen anders liggen wanneer hij zelf met een verzoek komt, na een verzoek van de politie, de sluitingstijden aan te passen.

VLOEKVERBOD Robin Hoogendijk wil het vloekverbod zien aangescherpt met een verbod op het uiten van ruwe en provocerende taak. Al is het vloekverbod symbolisch omdat het niet valt te handhaven. Ook dit vindt burgemeester Lambooij echter een zaak van de raad zelf.